Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАКВО СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА?

Булстрад АД е учредено на 31 юли 1961 година. Компанията е създадена с цел да обслужва държавните интереси при външнотърговския стокообмен, всички видове транспорт, задгранично строителство и международен туризъм.


Булстрад активно работи на международните застрахователни пазари. Негови партньори са всички водещи застрахователни и презастрахователни компании и брокери в света. През 1967 г. в Лондон с участието на Булстрад е създадена смесената фирма European Reinsurance Brokers, която продължава да обслужва част от потребностите от презастраховане на дружеството в областта на морския и автомобилния бизнес, на застраховане срещу пожар и т.н.


Застрахователното дружество разполага и с 56 агенции, чрез които осъществява дейността си в страната.


Основните акционери на Булстрад са Министерството на финансите - 65.5%, БУЛБАНК - 15.01%, СБА - 7.6%, авиокомпания Балкан - 4.15%, Ти Би Ай (българската структура на Теладиум груп, която сега кандидатства да изкупи държавния дял в дружеството) - 5.5%, Параходство БМФ - 2.96%, и още 14 акционери, притежаващи пакети под 1% от акциите на дружеството.


Булстрад предлага на своите клиенти 16 от предвидените в закона 18 вида застрахователни услуги.


Управлението на компанията е едностепенно. Съветът на директорите се председателства от Любомир Димитров, а изпълнителен директор на дружеството е Румен Янчев.


Ключови финансови показатели на ЗПАД Булстрад за 1997 г.


(в хил. лв.)


Приходи от пряка застрахователна дейност 40 308 287


в т.ч. авиационно застраховане 6 196 310


- застраховане на плавателни съдове 5 098 314


- карго застраховане 4 658 366


- общо застраховане 3 362 778


- застраховане на МПС 20 992 519


Застрахователни резерви 31 810 703


Обезпечаване дейността на дружеството със застрахователни резерви 210%


Инвестиции 21 603 904


Активи 76 418 671


Обезпеченост на приходите от застрахователна дейност с активи 60.72%


Печалба преди облагане 300 980


Възвръщаемост на средствата на акционерите при капитал 600 600 44%


Чиста печалба 169 284


Възвръщаемост на основния капитал 28%


Дивиденти на акционерите 152 356


Доход на акция при капитал 600 600 хил. лв. 39 420

Facebook logo
Бъдете с нас и във