Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ В ПРАВИЛНИКА НА БФБ

1. Официален пазар


Сегменти официаленА паралелен В временен С


Пазарна капитализация


на емитера* 500 млн. лв. 1 млрд. лв. 2 млрд. лева


Разкриване на


икономическа информация** проспект меморандум не се изисква


* Образува се, като броят на емитираните акции се умножи с тяхната пазарна цена***.


** Проспектът се одобрява от Комисията по ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Меморандумите не се одобряват от Комисията, а се подчиняват на вътрешните правила на БФБ.


*** Според източници на БФБ-София всички български предприятия, участвали в масовата и в касовата приватизация, имат пазарна цена за своите книжа.


2. Свободен пазар


Пазарна капитализация не се изисква


Разкриване на


икономическа информация извършва се от инвестиционните посредници

Facebook logo
Бъдете с нас и във