Банкеръ Weekly

Общество и политика

Как Свещарската гробница "гризна" дръвцето

S 250 6d953171 035f 4ccd ae8f 31f0cdf36dbf

Легендата за владетеля на гетите Дромихет (около 300 г. пр. Хр.) гласи, че докато управлявал днешните земи на България и Румъния, влязъл в битка с Лизимах - бивш военачалник на Александър Македонски и цар на Тракия, Мала Азия и Македония (от 288 до 306 г. пр. Хр), и го победил.

Повод за войната било нахлуването на траките в земите на гетите. А краят й бил ознаменуван с богато пиршество, на което на сразения и отведен в плен Лизимах давали най-хубави ястия в сребърни съдове, а победителите похапвали скромно от дървени паници.

Посланието било разбрано: щом имаш достатъчно богатства, за да ядеш от сребро, не се стреми да отнемеш дървените паници на скромните. По-късно Лизимах бил освободен, а между гети и траки настанал траен мир.

 

Припомняме тази легенда по два повода.

Първият е, че според учените, столицата на гетите Хелис, се е намирала в района на Западното Лудогорие, а самият Дромихет е погребан в Свещарската гробница, открита през 1982 г. и включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО три години по-късно.

Втората причина е, че от няколко години могъщото и всевластно Министерство на културата прави отчаяни опити да "завладее дървените паници" на проф. Диана Гергова, т.е. или да открадне проекта на живота й, или да прикачи към нейния екип свой отбор богоизбрани хрантутници. Друго обяснение за безобразието, което се разиграва вече три години, просто няма.

Предисторията

Посланическият фонд за опазване на културното наследство (ПФОКН) е създаден от американското правителство през 2001 г. с цел да подпомогне опазването на културното наследство по света. От началото на своето съществуване, ПФОКН е отпуснал 36 млн. долара, с които са възстановени и съхранени 700 културни обекта в 120 държави. От 2002 г. насам, посолството на САЩ е финансирало с над 2 млн. лв. редица български проекта.

За да бъде допуснат до класиране, всеки кандидат трябва да докаже административен капацитет (т.е. опит в управлението на проекти за опазването на културното наследство) и да има официално разрешение от Министерството на културата.

Начинанието

През 2017 г. фондация „Кредо Бонум” решава да кандидатства с проект „Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница при с. Свещари“. Целта е да бъде подменена електрическата инсталация, да бъде осигурено художествено осветление, наискосът (уникална скулптурна композиция, каквато няма запазена от онова време другаде по света) да бъде експониран в пълния му блясък, да бъдат разработени и произведени адекватни информационни материали.

В оригиналния вариант на гробницата, наискосът ( фасада на храм с две врати - двукрила и еднокрила) е бил монтиран пред ложето на погребания владетел Дромихет. Според легендата - за да скрие тайната на обезсмъртяването, извършвано зад него. Смята се, че наискосът е прапрародител на съвременните олтарни стени в християнските храмове.

Битката на проф. Диана Гергова за възстановяването на наискоса започва преди 30 и кусур години.

Нейният проект, за който ще стане дума след малко, е готов - макар и в малко по-различен вариант - още през 1998-1999 година. В центъра му е пълна реконструкция на наискоса, в т.ч. и монтирането му там, където трябва - пред смъртното ложе на Дромихет.

Изпълнението обаче така си и остава - на хартия, защото през следващите десетилетия нито Министерството на културата, нито пък ресорните чиновници допускат проф. Гергова и екипа й до финансиране както по Програма ФАР (до 2007 г.), така и по някоя от оперативните програми след влизането на България в ЕС. Този извод си е наш, защото през 2005 г. Община Исперих и местният Исторически музей печелят "тематично" финансиране по Програма ФАР и съчленяват... тотална бутафория: наискосът е сглобен и залепен върху стена като театрален декор (виж триптиха, показващ къде трябва да е наискосът и къде е в момента).

 

Безобразието

Имайки предвид управленския опит на проф. Диана Гергова и хората от екипа й, за да участва в конкурса на US-посолството в София и да спечели финансирането, на Фондация „Кредо Бонум” й остава само едно - Министерството на културата да  одобри както дейностите по проекта, така и неговото резюме  - т. нар. задание.

На 4 януари 2018 г., 24 часа преди изтичането на крайния срок за подаване на документи, Министерството на културата писмено уведомява „Кредо Бонум”, че подкрепя „изпълнение на дейностите, свързани с консервационно-реставрационните дейности и експонирането на архитектурните елементи на обект Свещарска гробница”.  

Фондацията успява да се качи в движение на последния вагон и... през октомври 2018 г., тогавашният посланик на САЩ в България - Ерик Рубин, обявява проекта на проф. Гергова за краен победител. Финансирането е в размер на 184 000 долара. Според условията на конкурса проектът трябва да бъде приключен в срок от 12 месеца, т.е. до октомври 2019 г., но... до ден днешен изпълнението му все още не е започнало. По вина на Министерството на културата и подопечния му Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Аргументите, с които чиновниците бавят изпълнението му, са тотал щета: проектът нямало да мине, докато от НИНКН не направели свой собствен мониторинг на гробницата, с който проектът да бъде съобразен. Срокът, който си поставят чиновниците е февруари 2019 г., но резултатите се появяват на бял свят девет месеца по-късно - през ноември с.г.

След това, НИНКН изисква от проф. Гергова и екипът й оценка за въздействието на проекта върху обекта. Това е изискване на ЮНЕСКО, което можеше да бъде поставено като условие още при първоначалното съгласуване на проекта през 2017 година. То е изпълнено, но... всяка заповед е предпоследна!

След мълчание, продължило още няколко месеца, НИНКН най-сетне казва тежката си дума - на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕОНКЦ), проведено на 19 юни 2020 година.

С две думи - проектът не трябва да го има, защото няма задание; не е организирана дискусия за отлепянето на наискоса и преместването му пред ложето на погребания владетел; проф. Гергова не била представила пълна документация от предишни проекти в гробницата, и по-конкретно – за инсталирането на наискоса като фототапет през 2005 година.

Както може да се досети човек, членовете на Съвета приемат отрицателното становище на НИНКН, но не дават предписания, които проф. Гергова да изпълни в конкретни срокове.

Горе-долу в този дух е и поведението на министър Боил Банов: претенциите му към проекта са толкова формални и изпразнени от съдържание, че е цяло чудо как посланик Херо Мустафа все още не се е отбила в кабинета на министър-председателя и не е поискала оставката на цялото министерство. Заради откровената подигравка с добрата воля на Белия дом като донор на Посланическия фонд за опазване на културното наследство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във