Банкеръ Daily

"Демократична България" пита:

Как ЦИК ще приема е-подписките за явяване на избори?

Централната избирателна комисия да укаже как ще приема и ще обработва списъците с избиратели, заявили подкрепа за регистрацията на политическите сили за вота на 4 април чрез квалифициран електронен подпис. За това настоя "Демократична България" в писмо до ЦИК.

Българското законодателство не забранява участие в списъците за явяване на избори чрез електронен подпис. В Изборния кодекс дори няма изрично изискване списъците с подписи да са изцяло на хартиен носител. Липсва обаче практика и правила по отношение на участието в електронни списъци. Същевременно е налице европейски регламент, който не само приравнява квалифицирания електронен подпис на саморъчен, но задава и редица правила за електронната идентификация.

"В тази връзка се поставя въпросът как ЦИК ще приема и обработва списък на лица, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите, когато част от елементите на списъка са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис", обръщат се към ЦИК от "Демократична България".

От там изтъкват, че регламентирането на възможността за участие в подписки за явяване на избори в електронна форма, посредством квалифициран електронен подпис е наложителна в условията на пандемия, когато са налице редица ограничения и изисквания за дистанция.

"Демократична България" - Обединение ще приложи тази законова възможност за съставяне на списъка с избиратели, които подкрепят регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.", заявяват от коалицията.

От там не само изтъкват, че всички изисквания на Изборния кодекс може да се изпълняват в електронна среда, но и посочват как е възможно избирателите да удостоверяват самоличността си и по какъв начин да се съставят и предават списъците с електронно подписали се хора. В началото на 2021 г. "Демократична България" отправи и предложение за законодателни промени, с които да се регламентира възможността за участие в електронни подписки за явяване на политическите сили на избори. Сред предложенията бе и гражданите да могат да удостоверят самоличността си и чрез персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от Националната агенция за приходите. До момента
предложенията не са припознати от законодателя.

Пълното писмо до ЦИК може да видите тук:
https://demokrati.bg/kak-tsik-shte-priema-e-podpiskite-za-yavyavane-na-izbori/

Facebook logo
Бъдете с нас и във