Банкеръ Daily

След семинар - извод за състоянието на пътната инфраструктура:

Качеството на пътната мрежа у нас е на едно от последните места в Европа

Качеството на пътната мрежа у нас е на едно от последните места в Европа. От 21 хиляди километра пътна мрежа почти половината вече е в незадоволително състояние. Необходими са системен подход и по-чести ремонти на пътната мрежа.

Тези изводи бяха на правени в рамките на семинар на тема "Състояние и предизвикателства пред пътната инфраструктура в България", който беше организиран от Браншова камара пътища.

Дисбалансът в начина, по който се проектират пътищата у нас спрямо повишаването на натоварването на товарните автомобили и технологичните нововъведения в автомобилостроенето, нарастват, посочи инж. Иван Кацаров изп. директор на Български форум за транспортна инфраструктура.

Основен инвеститор при изграждането на пътищата е държавата. До момента няма нито едно публично частно партньорство или концесия в това отношение, каквито са практиките в западните страни.

Пътните товарни превози в Европа продължават да държат най-голям дял. От 2008-а до 2019-а година няма спад в този дял, отбелязва инж. Кацаров.

Качеството на инфраструктурата в България е на едно от последните места в Европа. Влошаването на състоянието на пътищата повишава риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия.

Инж. Лазар Лазаров, изпълнителен директор на Българска браншова камара пътища, подчерта, пропускането само на един сезон при ремонтите на пътната мрежа води до удвояване на работата.

През тази година са възложени малко над 300 милиона лева за поддържане на пътната мрежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във