Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАБИНЕТЪТ УТВЪРДИ СМЕТКИТЕ НА ФОНДА ЗА ДЪРЖАВНА ЗАЩИТА НА ВЛОГОВЕТЕ

Правителството утвърди в последните дни на миналата година приходно-разходната сметка за 1998-а на фонда за държавна защита на влогове и сметки в банки, за които БНБ е поискала производство по несъстоятелност. През изминалата 1997 г. фондът е извършил плащания за 65.738 млрд. лева. Републиканският бюджет му отпуснал субсидия от 148.521 млрд. лв., а с решение на Министерския съвет през декември са му предоставени нови 100 млрд. лева. Този колосален паричен ресурс ще се изразходва за погасяване на задълженията на държавата по главницата и текущите лихви, които банките начисляват върху гаранционните държавни ценни книжа, емитирани досега. С тях ще се обезпечат и новооткрити левови сметки в ДСК и валутните - в три търговски банки: БУЛБАНК, Българска Пощенска банка и Централна кооперативна банка.


Засега основните източници на приходи за фонда са доходите от целевата касова приватизация. През второто полугодие на 1997 г. в него са постъпили пари от продажбата на Интерпред и на МДК-Пирдоп. Очаква се през 1998 г. да се набере паричен ресурс и от планираното раздържавяване на Химко - Враца.


Българските търговски банки също ще предоставят своята лепта. Размерът на първоначалната и на премийната вноски, които кредитните институции ще внесат във фонда, се определя с решение на УС на БНБ от миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във