Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът упълномощи ЕК да сключва договори за ваксина срещу COVID-19

Министерският съвет одобри Споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да сключи от името на участващите държави-членки, предварителни споразумения с производители на ваксини за покупка на ваксини за целите на борбата с пандемията от COVID-19, при условията на последваща ратификация.

Включилите се в Споразумението държави-членки ще придобият възможността на следващ етап да закупят дози ваксини от производителите на базата на предварителните споразумения за покупко-продажби. Инициативата на Европейската комисия цели за държавите-членки (в т.ч. и България) да се създадат условия за осигуряване на антивирусни ваксини за борба с пандемията от COVID-19. Политиките за ваксинация остават по преценка на държавите-членки.

България ще се счита за страна по споразумението след неговата ратификация от Народното събрание.

Европейската комисия представи стратегия за ускоряване на разработването, производството и въвеждането на ваксини срещу COVID-19. Ще бъдат подкрепени усилията на производители за разработване и осигуряването на ефективни ваксини в срок от 12 до 18 месеца, ако не и по-рано.

За да подкрепи фармацевтичните компании за бързото разработване и производство на ваксина срещу коронавируса, Европейската комисия (ЕК) ще сключи споразумения с отделни производители на ваксини от името на държавите членки.

Средствата ще бъдат осигурени чрез Инструмента за спешна подкрепа, чийто бюджет е 2,7 милиарда евро. Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена чрез заеми от Европейската инвестиционна банка.

В замяна на правото да закупи определен брой ваксини в даден срок, ЕК ще финансира част от първоначалните разходи на производителите на ваксини. Това ще стане под формата на предварителни споразумения за закупуване. Предоставеното финансиране ще се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от ЕС.

EК и ЕИБ вече предоставиха 75 млн. евро на германската биофармацевтична компания CureVac за ваксина срещу коронавирус, базирана на информационна рибонуклеинова киселина (иРНК).

При избора на ваксини, които да бъдат финансирани от ЕК, ще се вземат предвид няколко критерия: обоснованост на използвания научен подход и технология, бързина на изпълнението в необходимия мащаб, разходи, споделяне на риска, отговорност, обхват на различните технологии, контакт на ранен етап с регулаторните органи на ЕС, световна солидарност и капацитет за доставки чрез развитие на производствен капацитет в рамките на ЕС. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във