Банкеръ Weekly

Общество и политика

Кабинетът стартира бюджетната процедура за 2015 година

Правителството стартира бюджетната процедура за 2015 година. С нея се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и на проекта на държавния бюджет за следващата година.

Бюджетната процедура обхваща всички бюджетни организации, както и юридически лица, контролирани от държавата и/или общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление”. Решението за бюджетната процедура определя етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето на средносрочната бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет. Определени са основните правила, които следва да се спазват в рамките на бюджетния процес, както и необходимите оценки, разчети и базата за разработване на двата документа.

Процедурата за 2015-а е разделена на два основни етапа. Първият приключва през април т. г. с приемане от Министерския съвет на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг. Вторият етап на процедурата приключва в края на октомври с одобряването от правителството на законопроекта за държавния бюджет за следващата година и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която представлява мотиви към законопроекта.

Спазването на бюджетната процедура създава условия за прозрачност и представлява елемент на доброто управление на публичните финанси.

 

Цветомира Личева

Facebook logo
Бъдете с нас и във