Банкеръ Weekly

Общество и политика

Кабинетът ще гледа стратегия за държавната администрация

Министерският съвет ще гласува проект на решение за приемане на стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 година.

В дневния ред на заседанието на кабинета е и приемане на проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с постановление №30 на Министерския съвет от 2000 г. По време на заседанието ще бъде гласуван и проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, както и проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Агенция „Митници”.

Кабинетът ще разгледа доклада относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 18 февруари 2014 г. в Брюксел, Белгия. Като в дневния ред на заседанието е предвидено и одобряване на проект на решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 10 март 2014 г. в Брюксел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във