Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът с нова стратегия срещу демографската криза

Министерският съвет одобри план за 2020 г. за изпълнението на националната стратегия за демографско развитие на населението. Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване, както и преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

В плана за тази година са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване върху основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Според статистиката населението в България продължава да намалява и застарява, а ражданията бележат спад.  С близо 2 милиона души е намаляло населението на България от 1989 до 2019 година.  През 1989 г. населението на страната е било близо 9 милиона души, а в момента е малко под 7 милиона. Основната причина за намаляването не е емиграцията, а смъртността. 

Успоредно с това в момента раждаемостта в България е почти двойно по-ниска от смъртността, като данните сочат, че около 115 000 българи умират годишно, а живородените деца са около 62 000. Така всяка година населението на страната има отрицателно салдо и намалява по естествен път с около 50 до 60 хил. човека. В това число обаче не са включени хората, решили да мигрират в чужбина.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във