Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАБИНЕТЪТ РАЗБИ ИЛЮЗИИТЕ ЗА СИЛЕН КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Илюзиите на участниците в капиталовия ни пазар, че предстои да отпадне на данъчното бреме върху операциите с ценни книжа се оказаха безпочвени. Внесените тази седмица в парламента закони за корпоративното подоходно облагане и за облагането на доходите на физическите лица запазват статуквото от миналите години. Инвеститорите и занапред ще бъдат задължени да плащат на хазната за капиталовите си печалби от сделки с ценни книжа. Остава в сила и облагането на дивидентите, които дружествата разпределят между своите акционери. Единственото облекчение за играчите на пазара е отмяната на облагането на лихвите от корпоративните облигации. Така те се приравняват по статут с държавните ценни книжа и банковите депозити.


Нито едно друго предложение на институциите, пряко отговорни за развитието на капиталовия пазар в България, не срещна добър прием във финансовото министерство. Проблемите бяха описани подробно през април в документ на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Докладът беше разпратен и до ведомството на Муравей Радев и до Министерството на икономиката. В него членовете на комисията изразяваха загриженост от различията в данъчното третиране на доходите от капиталовия пазар спрямо лихвите от банкови депозити и от ДЦК. Това прави инвестициите в акции изключително непопулярни, защото рискът от загуби е голям, а и най-малката възможност за получаване на доход се облага с цялата взискателност на данъчните закони. През последната година почти няма български публични дружества, които могат да постигнат такива печалби. Редките изключения, като книжата на столичния хотел Шератон, само потвърждават правилото.


Играчите на фондовата борса недоволстват и от това, че не им признават загубите от покупко-продажба в ценни книжа. Често инвеститорите печелят от някои емитенти много по-малко, отколкото губят от други, но въпреки това са задължени да платят данък върху дохода за направените от тях успешни вложения. През пролетта комисията предлагаше да се облага само печалбата, след като се извадят загубите от инвестиции в ценни книжа. До голяма степен исканията на ДКЦК бяха обосновани с факта, че и без това никой не плаща капиталови данъци, тъй като е невъзможно печалбата да бъде засечена.


Не така стоят обаче нещата с плащането на данък върху дивидентите. За физическите лица той е 15% от размера на разпределяната част от печалбата на акционерните дружества. Няма как да се избегне плащането на налога, защото го удържат още преди получаването на дивидентите. Освен това той стимулира компаниите да преразпределят печалбите си не под тази форма, а чрез мними договори - например за външни услуги със свързани дружества. Така обаче парите от дейността на фирмите отиват директно в джоба на мажоритарните собственици, а дребните акционери остават излъгани. Тази практика до голяма степен спъва развитието на и без това недоносения ни капиталов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във