Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът промени плана за подготовката на председателството на ЕС

Служебният кабинет промени плана за подготовката на председателството на Европейския съюз заради закъснения в подготовката. 

Вицепремиерът по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018 Деница Златева обясни на пресконференция след заседанието на Министерски съвет, че в рамките на този месец са предприети няколко ключови действия по подготовката на българското председателство. 

"Докладът беше представен на Министерски съвет. Активизира се работата на работните групи по отделните направления. Днес приехме актуализирания план за подготовката на председателството и насоки за организиране на събитията по време на председателството... В много кратко време, в условията на много добра и стегнатата координация, успяхме да решим въпроси, които от 2-3 месеца стояха на стендбай", обясни министърът.

Тя подчерта, че заради забавянето се променят сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени набелязаните мерки. Освен това координаторите следва да информират на всеки два месеца или при необходимост Деница Златева за напредъка по работата. Вицепремиерът на всеки два месеца тя ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на плана.

Днес кабинетът одобри насоки за планиране и организиране на събитията, които ще се проведат в страната ни по време на председателството. Тези насоки ще са отправна точка за разпределянето на отговорностите между Националния център по подготовката и провеждането и останалите институции, които ще бъдат домакини на отделните събития.

Събитията са разделени в четири категории: А, В, С и D, като за всяка категория е разписано кой носи отговорността като водеща институция за планирането и организацията им и кои други ведомства я подпомагат в процеса.

Събитията от категория А, в които попадат неформалните заседания на Съвета на ЕС и конференциите на ниво министри, се организират централизирано от Центъра за подготовка на председателството и дирекция „Държавен протокол“ на МВнР. Ресорните министерства са отговорни за събитията от категория В, сред които са срещите на висши служители, неформалните срещи на подготвителните органи, семинари и конференции на експертно ниво. Категория С обхваща събитията от парламентарното измерение и те ще се организират съвместно с Народното събрание, а в категория D попадат всички останали работни събития, които се организират от ведомствата и организациите-домакини.

Насоките са формулирани на базата на внимателно проучване на опита на другите държави-членки. Заедно с това са взети предвид документи за обичайните практики, разработени от Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във