Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът предлага трима учени за орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Правителството предлага на президента Румен Радев да удостои проф. Владко Панайотов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите изключителни заслуги в областта на науката и образованието и утвърждаване престижа на страната ни по света. Номинацията е направена от инициативен комитет, съставен от видни учени и дейци на културата начело с акад. Антон Дончев.

Проф. Панайотов има над 180 публикации у нас и в чужбина, 15 книги, монографии и учебници и над 35 патента. Член е на различни организации като Съюза на учените в България, Съюза на химиците в България, Висшата атестационна комисия, Световния конгрес по обогатяване, Балканската минна академия и др. През 2010 г. е избран за член на научния борд на Световния конгрес по преработка на полезните изкопаеми, което се случва за пръв път в историята на българската минна наука. В същия период проф. Панайотов е избран за член на Международната академия по околна среда към ООН и изиграва огромна роля за приемането на България в Европейската водородна асоциация като редовен член. Носител е на званието „Изобретател на годината“ за патенти в областта на опазването на околната среда, както и на орден „Стара планина“ – първа степен. През 2013 г. е удостоен с наградата „Евродепутат на годината в областта на околната среда“.

За награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, ще бъде предложен доц. Тодор Тодоров за неговия голям принос за утвърждаване и развитие на българската образователна система и по случай 90-ата му годишнина. Предложението е инициирано от Съюза на българските учители.

Приносът на доц. Тодоров за развитието на образователната система е значителен в различни области, като прилагане на достиженията на педагогическите науки в образованието, внедряване в българската образователна система на добри образователни практики по света, разработване на обективни критерии за качество на образованието, създаване на методика и система за разработване на държавни образователни изисквания и др. Под негово ръководство у нас са изградени езиковите, математическите и професионалните училища. Доц. Тодоров е дългогодишен служител в МОН, като е бил и заместник-министър, и университетски преподавател. Има над 120 публикации у нас и в чужбина, свързани със съдържанието и системите за обучение и управление на образованието. Присъдено му е званието „Заслужил учител“ и е награден с орден „Народна република България“ – ІІ степен. И до днес активно работи и подпомага реализирането на различни образователни проекти.

За удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, ще бъде предложена и проф. Анна Недялкова, за нейния значим принос в развитието на българското образование и наука и по повод 70-ата й годишнина. Предложението е инициирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, сред чиито учредители е проф. Недялкова. Под нейното непосредствено ръководство е сертифицирана системата за управление на качеството на ВСУ по международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, успешно е въведена Европейската система за трансфер на кредити и университетът е удостоен от Европейската комисия HR Excellence in Research Logo – лого, удостоверяващо прилагането на принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. Тя става първият български ректор, избран за член на Клуба на ректорите на Европа в Оксфорд през 2006 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във