Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАБИНЕТЪТ ПРЕДЛАГА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПАРИТЕ НА ПРОГРАМАТА ФАР

След многократните напомняния на Европейския съюз

за парите на програмата ФАР, потънали в бивши търговски

банки, правителството най-после прие схема, по която да се върнат

средствата. Общо 9 млн. ЕCU, отпуснати от европейската програма,

са замразени в четири кредитни институции - ЧЗИБ,

МИНЕРАЛБАНК, Стопанска банка и БАЛКАНБАНК, които са обявени в

несъстоятелност или се водят дела.

Според действащия Закон за държавна защита на депозитите

програмата ФАР като юридическо лице трябва да получи 50% от средствата

си. Тъй като депозитите на програмата са деноминирани във валута,

дължимите 4.5 млн. ЕCU се връщат в продължение на две години.

Днес правителството ще предложи на Народното събрание да бъдат

направени промени в Закона за държавна защита на влогове и сметки,

според които програмата ФАР може да получи парите си в пълен размер

и съкратени срокове.

Може да се очаква, че жестът на кабинета ще бъде

оценен положително от ЕС. Миналата седмица у нас бе на посещение

мисия на ЕС, която направи преглед на изпълнението на програмата

ФАР. Нейният ръководител Жак Трестур заяви, че получаването на

очаквания заем от 250 млн. ЕCU от страните на ЕС ще зависи до

известна степен и от своевременното решаване на проблема с блокираните

средства на програмата ФАР. Другите по-важни условия, свързани

с финансирането от страна на ЕС, са същите, които България договори

с МВФ и Световната банка. Освен финансирането в подкрепа на платежния

баланс България очаква от Обединена Европа инвестиционен кредит

от 150 млн. ECU за модернизация на АЕЦ Козлодуй и

40 млн. ECU безвъзмездна помощ, която ще бъде разпределена между

социалнослаби граждани.

Ако обаче решението на правителството бъде одобрено

от парламента, то става прецедент. Промяната в Закона за гарантиране

на депозитите ще даде повод и на други юридически лица извън бизнеса

- бюджетни предприятия, неправителствени организации, политически

партии, чиито средства са блокирани в банки, поставени под особен

надзор, да поискат подобна привилегия. Тя, разбира се, ще е за

сметка на държавния бюджет. Затова при предстоящото приемане на

новия закон за гарантиране на депозитите народните представители

си струва добре да помислят кой и защо може да ползва в бъдеще

пълна гаранция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във