Параграф22 Daily

Общество и политика

Кабинетът пита Конституционния съд за всепроверяващия Гешев

Допустимо ли е главният прокурор да разпорежда проверки във всички сфери на управление и на всички административни нива.

Този въпрос Министерският съвет отправя до Конституционния съд. Целта е да бъде разтълкуван чл. 126, ал. 2 и чл. 127 от Конституцията, свързани с правомощието на главния прокурор да осъществява надзор за законност върху дейността на всички прокурори.

По-конкретно се търси отговор на въпроса дали Конституцията на Република България допуска главният прокурор, осъществявайки надзор за законност върху дейността на прокурорите, да им възлага извършването на проверки за спазване на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива.

В искането си правителството поддържа, че правомощията на главния прокурор по визираната конституционна разпоредба са относими само към дейността на прокурорите при осъществяване на основната функция на прокуратурата като подсистема на съдебната власт.

В същото време главният прокурор по реда на надзора за законност възлага проверки във всички сфери на управление и на всички административни нива, за което има многобройни примери от годишните доклади за дейността на прокуратурата и от прессъобщения на институцията.

Възлагани са проверки в широк диапазон: от разрешителните за носене и притежание на оръжия (независимо дали те са за лов, охрана, спорт и т.н.) до пътната маркировка и пътната сигнализация на магистралите и първокласните пътища в страната.

Изкуственото разширяване на сферите на правомощия в пълна степен важи и за разпоредени от прокуратурата проверки по сигнали или самосезиране.

От Министерския съвет посочват, че възприетата практика води до това, че обхватът на въздействие на главния прокурор надхвърля системата на прокурорските органи и потенциално засяга всички сфери на управление и органи на централната и местната власт, което не съответства на конституционната уредба.

Министерският съвет иска от Конституционния съд да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 145 от Закона за съдебната власт в частта й, разширяваща правомощията на прокуратурата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във