Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът осигурява 13 млн. лева от бюджета за лични асистенти

Общо 13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за тази година, за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. Решението предстои да бъде взето на утрешното правителствено заседание, съобщиха от правителствения пресцентър. Потребители на услугата са хора с висока степен на трайни увреждания, включително деца, и с намалена работоспособност. Осигуряването на лични асистенти за тях е от особена важност за подобряване на качеството им на живот и за облекчаване на семействата им, допълват от "Дондуков" 1.

Кабинетът ще приеме утре и годишният Национален план за действие по заетостта. Изпълнението му се финансира в рамките на утвърдените в бюджета за 2015-а средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лева. Основните приоритети на националната политика по заетостта през тази година включват подобряване на достъпа до пазара на труда, особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните потребности услуги; подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта и подобряване на бизнес средата, изпълнение на Европейската гаранция за младежта и други. Основни целеви групи са безработните младежи до 29 години, безработните над 50-годишна възраст и продължително безработните.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2015 година и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква постигане на коефициент на заетост за групата 15-64 г. от 61%, за групата 20-64 г. – 65%, сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50 процента. Целта е в резултат на изпълнението на мерките и програмите безработицата да не надвиши 11.7 на сто.

Европейската тема също ще присъства на утрешното правителствено заседание. Според внесен проект на постановление, вицепремиерът по координация на европейските политики ще стане национален координатор по подготовката на България за председателството на Съвета на ЕС, предстоящо през втората половина на 2018 година. Създава се и координационен механизъм в рамките на вече установения национален механизъм за координация по въпросите на ЕС, като се определя кръгът на лицата, които ще координират подготовката на Председателството, основните им функции и задачи, както и начинът на организация на тяхната работа.

Кабинетът ще приеме и план за действие през тази година с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, и ще направи анализ на изпълнението на мерките за 2014-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във