Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът одобри промяна в бюджета на НЗОК

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Със законопроекта се предлага нетно увеличение на приходите и трансферите по бюджета на НЗОК с 65 555 000 лв., за сметка на увеличение на трансферите за здравно осигуряване и съответно намаление на трансферите от централния бюджет. Със същата сума се увеличават разходите по бюджета на НЗОК, като основно увеличението ще се насочи по три пера:

1. Разходи за здравноосигурителни плащания - общо увеличението ще е с 55 901 000 лв., от които за здравноосигурителни плащания за болничната медицинска помощ предвидените средства са 45 901 000 лв., а за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ увеличението ще е в размер на 10 000 000 лева.

2. Разходи за персонал - те ще са увеличени с 4 000 000 лв. с цел осигуряване на допълнителни 100 щатни бройки за администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания във връзка с преминаване на тези дейности от 1 юли 2022 г. към НЗОК.

3. Разходи за издръжка на административните дейности - те ще бъдат увеличени с 2 300 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във