Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът одобри Националната програма за развитие "България 2030"

Правителството одобри Националната програма за развитие "България 2030". Визията, целите и приоритетите на програмата бяха приети още през януари тази година.

А визията за България след десет години гласи: "През 2030 г. България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика. Страната разработва и внедрява иновации във всеки сектор на икономиката, адаптирайки се към променящия се свят чрез своето високообразовано, креативно, солидарно и здраво общество. То представлява плодородна почва за идеи и притегателна сила за инвестиции и човешки капитал … Българският гражданин играе активна роля в бъдещето на своята държава, има богати възможности за личностно и професионално развитие и живее в справедливо и толерантно общество, в което гласът му се чува."

Целите, предвидени да бъдат постигнати през 2030 г. са: ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата. За постигането им са дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на кабинета са определени водещи ведомства по отделните приоритети.

От правителствената служба заявиха, че именно одобреният документ днес, включва детайлните правителствени намерения по тези приоритети, като са проведени обществени консултации по детайлизираната стратегия на програмата с всички засегнати страни.

От там уточняват, че предложеният механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ стъпва на съществуващия механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на Националната програма за развитие "България 2020". За това ще бъдат изготвяни тригодишни планове за действие, а цялостната отговорност за реализирането им ще бъде поета от Съвета за развитие към Министерския съвет.

Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в средносрочен и дългосрочен период е залегнал в Програмата за управление на правителството на България за периода 2017-2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във