Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът одобри близо 12 млн. лв. за образование и наука

Министерският съвет одобри разходи за близо 12 млн. лв. в рамките на днешното си заседание за образование. 

Най-голям дял в харчовете на служебния кабинет имат девет от научните инфраструктури в страната, които ще получат близо 10 млн. лв. за модернизация, нова апаратура, дооборудване, дигитализация и привличане на успешни учени. 

С 2.5 млн. лв. ще бъде финансиран Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, за да се довърши захранването на биобанките с представителни за българската популация биологични проби. 

Информационен масив за български език, култура и история ще бъде събран и включен в международни изследователски мрежи. За целта Националната интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство „КЛаДА-БГ" ще получи над 1.2 млн. лв. 

Националната научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители ще закупи и инсталира лидарен облакометър, както и  специализиран софтуер за по-качествена обработка и анализ на данните от евентуално замърсяване на въздуха. Отпуснатите средства за това са 400 000 лв.

Останалата част от финансирането ще бъде разпределена за апаратура и привличане на квалифицирани или млади учени в още шест научни инфраструктури - Центъра за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите, Научната инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината, Лабораторния комплекс към Научно-технологичния парк „София Тех Парк“, Разпределената инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – „ИНФРАМАТ“, Консорциума „Екстремна светлина", както и Лабораторната инфраструктура „Екстремна кохерентна светлина в средна инфрачервена и рентгеновата област" (ХЕФЕСТ).

Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера" се разпределят общо 24 7 244 лева. Средствата са за две общински училища в Пловдив и Бургас, които провеждат обучения по програмиране на 658 ученици от Х, XI и XII клас. 

Одобреното финансиране е за транспорт, храна и нощувки на учениците, които пътуват от други населени места. В сумата са включени възнагражденията и командировките на преподавателите и специалистите, които работят с учениците. Покриват се разходите за технически и софтуерни услуги, осигуряване на канцеларски материали и консумативи, наем на зали и помещения и др.

Отделно кабинетът одобри 234 410 лева по Национална програма „Бизнесът преподава". От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда. Педагозите ще участват в семинари и работни проекти на фирми, за да осъвременят знанията си по предметите, които преподават.

По Национална програма "Иновации в действие" се отпускат 39 995 лева. Със средствата ще се организират регионални форуми за представяне и популяризиране на добри образователни иновации. На срещите могат да присъстват учители, ученици, представители на висши училища, научни институти и други.

30 000 лева ще бъдат предоставени по Национална програма „Професионално образование и обучение". Парите са за едно общинско училище, което е разработило електронно. учебно помагало за професионално образование и обучение. С тях ще се покрият разходи по разработване и оценяване на учебния материал.

Повече деца без места в детските градини получават компенсации

Увеличава се броят на семействата, които получават парични компенсации поради липса на свободни места за децата им в държавни и общински детски градини.

Днес правителството одобри 333 763 лева за обезщетения на общо 798 деца. Средствата се изплащат за периода 15 септември - 31 октомври.

Още 70 талантливи деца ще получават стипендии от държавата

За целта Министерският съвет одобри допълнителни 53 325 лв. към средствата по мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Финансовите стимули ще се предоставят в продължение на 12 месеца. 69 от децата, които ще ги получават, учат в държавни и общински училища, а едно - в частно.

Средствата за стипендиите се предоставят от държавния бюджет, без да се налагат допълнителни преразпределения. През 2021 г. Министерството на образованието и науката е отпуснало общо 295 650 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и ученици с изявени дарби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във