Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът обяви 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата

Правителството прие решение на днешното си заседание, с което 29 юни се обявява за ден на безопасността на движението по пътищата. Това решение е насочено към популяризирането на темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.

С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“.

В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във