Банкеръ Daily

Общество и политика

Кабинетът бленува есен без доклад на ЕК

Очевидно управляващите силно се надяват, че преди да сдаде мандата си на 31 октомври 2019-а сегашната Европейска комисия под ръководството на приятеля на България Жан Клод Юнкер най-сетне ще отмени мониторинга по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Както е добре известно, ежегодните доклади по него са острото камъче в управленската обувка, която ГЕРБ удобно разтъпква вече трети мандат.

Сигнал за евентуалната отмяна на мониторинга беше даден с доклада за напредъка ни от есента на 2018 година. В последния му абзац се посочваше, че още преди да е изтекъл мандатът на Еврокомисията България ще бъде подложена на нова оценка и надеждите са, че след нея Механизмът за сътрудничество и проверка за нас ще приключи.

В документа отново се посочваха шестте главни показатели за страната, разбити в 17 конкретни препоръки. Дипломатично авторите му написаха, че Комисията все още не може да обяви тези показателите за изпълнени по задоволителен начин. Но ако България в бъдеще проявява воля за реформи, ще изпълни изискванията.

Припомняме, че по първия показател за правосъдието, беше отчетена за изцяло изпълнена само една от три конкретни препоръки - избирането на Висш съдебен съвет (ВСС). А за останалите две - прозрачност при разпределянето на висшите съдебни длъжности и по-доброто функциониране на Инспектората към ВСС, се посочваше, че сме близо до крайната цел.

Най-дискутирана бе частта за третия показател - "Продължаване на съдебната реформа". Там се говореше за значителен напредък, и че страната ни е близо до осъществяване на конкретните препоръки за стратегията на съдебната реформа, натовареността на съдилищата, реформата на прокуратурата и обществената дискусия по тези въпроси.

Съществен напредък беше отчетен и в областта на борбата с корупцията, но със забележката, че ЕК очаква конкретни резултати - образуването и приключването на съдебни дела по обвинение за корупция по високите етажи на властта. И именно в заключението на доклада се изразяваше надеждата, че България ще бъде в състояние да изпълни всичките все още отворени препоръки.

От ноември 2018-а досега изтече много вода и продължава да тече. До 31 октомври Еврокомисията явно ще е в ролята на онази добра вещица от българската приказка, дето рекла на момичето да изчака да изтече червената, синята и черната вода, и когато потече жълтата, да я събуди. Всички знаем какво станало после -  вещицата стиснала момичето за косата и го топнала в жълтата вода. А когато го извадила, то било цялото в злато и в ръцете му сандъче, пълно със златни монети.

Кога ще дойде жълтата вода за правителството, не е ясно. Междувременно мина голяма вълна от кална вода, носеща скандали от сорта на "Апартаментгейт" и "къщи за гости", но изглежда властта се надява да излезе от нея чиста като момина сълза. И добрата вещица да ги топне в онази жълта вода, та да излязат целите в злато и с милиони евра европейски парици в ръце.

За тази готовност на кабинета съдим не по реалните или както ги нарича Европеската комисия "конкретни резултати" - съд за корумпетата по високите етажи. Съдим по разни законотворчески бумаги, чрез които изпълнителната власт щяла да запълни вакуума, образуван след отмяната на на мониторинга. Такава бумага е проектът за постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. Той е внесен от вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и е публикуван в портала на правителството за обществени консултации. 

В проекта специално се подчертава, че "в заключението на последния Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от ноември 2018 г. Комисията насърчи България да  продължи да отбелязва конкретни резултати, така че да бъде консолидиран постигнатият напредък и положителната тенденция да се запази, докато МСП се прилага". И още : "Прозрачното докладване от българските органи и общественият и гражданският контрол ще играят важна роля при поемането на извършването на мониторинга на национално равнище и за осигуряването на необходимите гаранции за трайното придържане към напредък и реформи".

Със Съвета за координация и сътрудничество между властите се цели създаването на механизъм за национален мониторинг за отчитане цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Посочва се още, че в момента има някакви механизми, но липсва такъв на национално ниво, който " да дава възможност на отговорните институции от различните власти да представят обобщен напредък по всички показатели и препоръките към тях, и да отчита цялостното изпълнение на мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност".

Досега се нагледахме на мълчаливото сътрудничество между изпълнителната, законодателната и съдебната власт, разкъсвано епизодично от скандали като "Апартаментгейт" и "къщите за гости", но гарантиращо сравнително безпроблемно добруване и високо благосъстояние по високите етажи на властта. А падне ли мониторинга на ЕК, мълчанието ще стане златно и няма какво да чакаме да изтече жълтата вода. Идеята на управляващите е да се създаде координиращ орган, който да е със съвещателни функции за изпълнението на антикорупционните мерки, борбата с организираната престъпност, съдебната реформа, независимостта на съдебната власт. И както се посочва в проекта, за тази цел в състава на Съвета ще участват заместник министър-председателят с ресор "правосъдие“, представляващият ВСС, председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието и министърът на финансите.

Очевиден е принципът, по който ще бъде съставен въпросният съвет - "гарван гарвану око не вади". И на същият принцип ще се ръководи - от вицепремиера с ресор "правосъдие" и шефът на ВСС, за да се гарантирала равнопоставеността между двете власти.

Излишно е да припомняме задкулисните договорки, с които се формира самият ВСС и ръководството му. Изборът на главен прокурор досега също е гарантирал, че действието на гореспоменатия принцип ще е валидно и в бъдеще. Тази есен също ни предстои вълнуващо зрелище по избор на заместник на досегашния обвинител №1, сред чиито достижения - поне досега - няма нито един конкретен резултат,  каквито изисква Еврокомисията в доклада си по МСП.

А когато наесен махнат и самия мониторинг - каквато надежда хранят управляващите, едновременно с избора на новия главен прокурор, конкретните резултати ще си останат все така невидими, въпреки всякакви координиращи и съвещателни съвети. Или ще са видими, но под формата на предизборни обещания. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във