Банкеръ Daily

Потвърдено:

Кабелните оператори не се разбраха с "Филмаутор"

След като през юни стана ясно, че Експертната комисия, назначена от Министерството на културата, не може да вземе решение каква да е тарифата за авторски възнаграждения, която членовете на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО) трябва да заплащат на българските и чужди автори и продуценти на филми, представлявани от „Филмаутор”, от БАККО разпространиха своята гледна точка по казуса. В нея се казва:

Основният спор между ползватели и правоносители (в случая представени от БАККО и "Филмаутор") е относно обхвата на ТВ програми, за които е необходимо да се заплаща допълнително възнаграждение. Нека отново да обясним -  платформените оператори разпространяват телевизионни програми, които закупуват от ТВ доставчици. ТВ доставчици уреждат правата за разпространение на включените в техните програми аудиовизуални произведения (филми). В хода на работата на Експертната комисия взеха участие и представители на ТВ доставчици, включително бяха представени становища на техните браншови асоциации, в които отново се подчертава, че те уреждат правата за разпространение на аудиовизуалните произведения, каквато е и естествената житейска и бизнес логика.

Трудността да се определи приемлив и за двете страни размер на дължимото възнаграждение произтича не само от принципната невъзможност да се остойности творческият труд, но и от различното разбиране на страните за обхвата на правата, за които се дължи възнаграждение в допълнение на платеното вече от ТВ доставчиците. Това доведе на практика до безпрецедентно завишено за пазара предложение от страна на "Филмаутор", прилагането на което би довело до съществено изменение в цената към крайния абонат.

Липсва желание от страна на "Филмаутор" да се търси вариант, който да отчете и балансира интересите и възможностите на двете индустрии. Предложението и аргументите на БАККО не бяха разгледани с обяснението, че „било много кратко и не се вписва в техните представи за икономическа обосновка“.

Още веднъж бихме искали категорично да заявим, че нашето дълбоко убеждение е, че всеки труд, в това число и трудът на авторите, трябва да се заплаща. Нека припомним, че БАККО е одобрила Тарифи на останалите две организации за колективно управление на права, членовете ни имат договори и заплащат правата на автори и продуценти в музикалния бизнес. В този смисъл отношенията ни с "Филмаутор" са прецедент, а не правило и неуспехът не може да бъде използван от "Филмаутор" за тиражиране на тезата, че платформените оператори са недобросъвестни. БАККО представлява най-големите телеком оператори, които развиват дейността си „на светло“, не крият абонатите си и заплащат за съдържанието, което ползват. Именно по тази причина, като едно от свързващите звена между правоносителите и крайните потребители, платформените оператори носят и обществената отговорност да включват в цените на услугите си само такива разходни компоненти, които от една страна не дублират вече заплатени права, а от друга страна имат надеждна фактическа и икономическа обосновка.”

Според „Филмаутор“ обаче това, че „ТВ доставчици уреждат правата за разпространение на включените в техните програми аудиовизуални произведения (филми)” по никакъв начин не отменя ангажимента на кабелните и комуникационните оператори да заплащат отчисления на авторите, тъй като те препродават интелектуален продукт.

Освен това от БАККО демонстрирали нежелание да се договорят, след като в продължение на деветмесечните преговори с „Филмаутор” оставили разговорите да буксуват на ниво „много кратки” предложения и аргументи.

Не било вярно и твърдението, че предложената тарифа от страна на „Филмаутор” би довела до съществено изменение в цената към крайния абонат.

По данни на Комисията за регулиране на съобщенията приходите на операторите от платена телевизия нарастват, като през 2018-та спрямо 2017 г. повишението е с 18%, а през 2019-та те са се увеличили спрямо предишната година с 6.3 процента. „Филмаутор” предлагали само между 2 и 3% от абонаментната такса на потребителите да се заплаща като авторски отчисления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във