Банкеръ Daily

Общество и политика

Жените в България раждат първото си дете средно на около 26 години

Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2016 г. в ЕС е 29 години, като варира от около 26 години в България и Румъния до 31 години в Испания и Италия. Това показва анализ на Евростат, предава БТА.

В ЕС през 2017 г. жените са напуснали дома на родителите си на по-ранна възраст от мъжете (средно - 25 години за жените и 27 за мъжете). Във всички държави членки жените сключват брак по-рано от мъжете, като през 2016 г. разликата във възрастта при сключване на първи брак е над 3 години в България, Румъния и Гърция, а в Ирландия (2015 г.), Португалия и Обединеното кралство (2015 г.) - по-малка от 2 години. Това показват данни от дигитална публикация "Животът на жените и мъжете в Европа - статистически портрет 2018", разпространена от Националния статистически институт. Публикацията дава информация за различни важни събития като тръгване на училище, напускане на дома на родителите и започване на работа, сключване на брак, отглеждане на деца, пенсиониране.

Важен аспект от съвместяването на професионалния и семейния живот е работата на непълно работно време. Делът на мъжете и жените, работещи на непълно работно време, е различен: в ЕС през 2017 г. 32 на сто от заетите жени са работили на непълно работно време в сравнение с 9 на сто от мъжете. Съществуват различия сред държавите членки, като най-висок дял от жените работят на непълно работно време в Нидерландия - 76 на сто, Австрия - 47 на сто, и Германия - 46 на сто, а от мъжете - в Нидерландия - 27 на сто, и Дания - 16 на сто. Най-нисък е делът на жените и мъжете, работещи на непълно работно време, в България - по 2 на сто.

Работещите мъже обикновено заемат по-високи позиции от работещите жени. Приблизително една трета (34 на сто) от ръководителите в ЕС през 2017 г. са жени. Техният дял не надвишава 50 на сто в нито една от държавите членки, като най-голям е в Латвия (46 на сто), Полша и Словения (по 41 на сто), България, Естония, Литва, Унгария и Швеция (по 39 на сто), а най-малък е в Люксембург (19 на сто), Кипър (21 на сто), Чехия (25 на сто), Дания, Италия и Нидерландия (по 27 на сто).

В ЕС жените напускат дома на родителите си средно две години по-рано от мъжете (съответно на 25 и 27 години), самотните майки са седем пъти повече от самотните бащи, а мъжете са по-склонни да възприемат здравето си като добро за разлика от жените. Данните показват, че въпреки различията мъжете и жените в Европа са удовлетворени в еднаква степен от живота си.

Жените в ЕС използват интернет по-малко отколкото мъжете. Други данни сочат, че делът на жените в ЕС, които четат новини онлайн, е по-малък в сравнение с този на мъжете, както и делът на жените, които извършват интернет банкиране. Според статистиката по-голям дял от жените са използвали интернет за участие в социалните мрежи (67 процента от жените и 63 процента от мъжете).

Facebook logo
Бъдете с нас и във