Банкеръ Daily

Общество и политика

Изпълнихме препоръките на ЕК за мониторинг на качеството на питейните води

Министерството на здравеопазването е сключило седем договора за закупуване, доставка, монтаж, провеждане на обучение и въвеждане в експлоатация на 22 високоспециализирани лабораторни апарата за химичен и радиологичен анализ на питейните води. Оборудването ще осигури възможност за провеждане на мониторинг на качеството на питейните води, в отговор на препоръките за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз. Със сключването на тези договори Министерството на здравеопазването приключва процеса по придобиване на необходимата лабораторна апаратура за нуждите на държавния здравен контрол.

Апаратурата е закупена в изпълнение на дейностите по проекта „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Тя ще бъде доставена в Националния център по радиология и радиационна защита и в осем регионални здравни инспекции в страната: Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Софийската Районна здравна инспекция.

Осигуряването на високоспециализираната лабораторна апаратура ще подобри възможностите на лабораториите от системата на държавния здравен контрол за анализиране на задължителните по европейското и националното законодателство показатели, свързани с гарантиране качеството и безопасността на питейната вода.

Общата стойност на проекта „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ възлиза на 10 млн. лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ за Министерството на здравеопазването.

Facebook logo
Бъдете с нас и във