Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗМИНА ЕДНА СЕДМИЦА НА СПОКОЕН И БАЛАНСИРАН ЛЕВОВ ПАЗАР

Спокойна и балансирана търговия с левов ресурс - така с едно изречение може да се опише междубанковият паричен пазар през изминалата седмица. Цената на


междубанковите левови депозити


със срок до една седмица продължи да варира в зависимост от сумата и продължителността на периода в границите между 1.8 до 2.5% проста годишна доходност. Появилото се търсене на левов ресурс раздвижи малко духовете на левовия пазар, но това не се отрази върху цената му, тъй като левове на пазара не липсваха. Последният ден за регулиране на салдата по текущите левови сметки в зависимост от размера на поддържаните минимални резерви при БНБ беше 30 април. След като от началото на миналия месец на търговските банки бе разрешено да ползват без ограничение сумите по текущите си сметки в БНБ, не би трябвало да се стига до критични ситуации на пазара за левов ресурс, както това стана например през ноември 1997 година.


На проведения на 29 април от БНБ аукцион


тримесечните ДЦК


поскъпнаха с една стотинка. Достигнатата средна цена от 98.68 лв. за 100 лв. номинал отговаря на 5.37% проста годишна доходност. Всъщност това е и новият основен лихвен процент, който е в сила от 29 април до 6 май тази година.


Доходността на


шестмесечните ДЦК


трайно се затвърди около 6-те процента. На проведения на 29 април аукцион за продажба на шестмесечни ДЦК тя бе 5.9 процента. Достигнатата средна цена от 97.14 лв. за 100 лв. номинал е само с три стотинки по-висока спрямо цената, достигната на проведения на 15 април аукцион.


Днес, 4 май, след обявяване на резултатите от проведените от БНБ аукциони за продажбата на тримесечни и едногодишни ДЦК ще се разбере дали понижаването на доходността на ценните книжа, продадени на първичния пазар, ще покаже постоянство, или тази тенденция ще се обърне.


Търговията през миналата седмица остави впечатлението, че и банките първични дилъри предпочитаха да си набавят необходимия им левов ресурс чрез продажба на валута и чрез привличане на левови депозити, вместо да продават ДЦК. Търговията на


междубанковия вторичен пазар


с държавни ценни книги беше повече от вяла. Символични бяха количествата, които смениха окончателно собственика си. Бяха сключени много репо сделки с вальор, по-дълъг от две седмици. Те носеха на временния притежател годишна доходност в размер между 2 и 2.5 процента.


Успоредно със спада на цената на българските брейди облигации се понижи и цената на


държавните дългосрочни облигации (ДДО)


емитирани по реда на ЗУНК. Преобладаващите сделки с книжа по ЗУНК, деноминирани в щатски долари, се сключваха при цени между 73.5 и 74.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Използването им като платежно средство при приватизационни сделки предизвика оживлението на търговията им през предходната седмица.


Започналата на 29 април продажба на


целеви емисии на ДЦК


предназначени само за физически лица, предизвика оживление сред населението. Каква сума от шестмесечните, едногодишните и двугодишните ценни книги ще пласират първичните дилъри, ще се разбере едва на 13 май. Тогава обобщените данни от продажбите трябва да бъдат подадени в БНБ. По информация на Централната банка през първия ден на продажбата им само на нейните гишета са пласирани ДЦК с обща номинална стойност 254 млн. лева. Най-атрактивни се оказват двугодишните спестовни държавни съкровищни облигации - продажбите при тях са за 216 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във