Банкеръ Daily

Общество и политика

Изкуственият интелект ще донесе промените в обществата

През юли  Европейската комисия предложи единен подход към развитието на технологиите с изкуствен интелект, основан на три елемента:подкрепа за иновациите и насърчаване на въвеждането на новите технологии; подготовка за произтичащите социално-икономически промени; осигуряване на етическа и правна рамка.

Европейският парламент пък реши през юни  да сформира специална комисия за изкуствения интелект за проучване на въздействието и предизвикателствата, както и за изготвяне на предложение за пътна рамка в областта.

Изкуственият интелект може да бъде дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората - да разсъждава, да се учи, да планира или да твори. Говорим за изкуствен интелект, когато технически системи наблюдават околната си среда, получават данни (които са подготвени от другиго или които набират сами), преработват ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел. Системите с изкуствен интелект са способни да адаптират поведението си до известна степен, като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно.

88% от европейците смятат, че технологиите с изкуствен интелект изискват внимателно управление. В същото време 61% гледат положително на изкуствения интелект и роботите. 

Защо е важен изкуственият интелект

Някои технологии с изкуствен интелект съществуват от над 50 години, но в последните години бяха постигнати истински пробиви благодарение на увеличената процесорна мощ, набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми. Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени, дори цялостна дигитална трансформация на обществото. Затова той се превръща в приоритет за ЕС.

Видове изкуствен интелект  • Софтуер: виртуални асистенти, софтуер за разпознаване на изображения, онлайн търсачки, системи за разпознаване на реч и лица
  • Изкуствен интелект с физическа форма: роботи, автономни коли, дроновеИзкуственият интелект в ежедневието

Изкуственият интелект вече е в основата на много приложения, които използваме непрекъснато.

Рекламиране и пазаруване онлайн

Изкуственият интелект се използва широко за предоставянето на персонализирани предложения за покупка въз основа на нещата, които те търсят или са закупували в миналото. В търговията изкуственият интелект има важно значение, защото помага за оптимизирането на продукти и на доставката им, за планирането на нужните наличности и за други неща.

Търсене онлайн

Търсачките набират и обработват големи обеми от данни, за да предоставят все по-прецизни и индивидуализирани резултати от търсенията.

Дигитални лични асистенти

Смартфоните предлагат виртуални асистенти, които отговарят на въпроси, правят препоръки и организират ежедневни рутинни дейности .

Машинни преводи

Софтуерът за устни и писмени езикови преводи разчита на изкуствен интелект за извършването и подобряването на преводите. Подобни технологии се използват и за автоматичното изработване на субтитри за филми.

Интелигентни домове, градове и инфраструктура

Умни термостати анализират нашето поведение, за да спестяват енергия, а градските архитекти разчитат да подобрят мобилността и намалят задръстванията чрез регулиране на трафика.

Автомобили

Макар че автономните автомобили все още не са навсякъде по улиците, днешните коли използват много функционалности с изкуствен интелект, сред които е навигацията. ЕС например е помогнал за финансирането на VI-DAS - автоматични сензори, които идентифицират потенциално опасни ситуации.

Изкуственият интелект срещу COVID-19

На летищата и други места се използват термални камери, които засичат хора с повишена температура. В медицината технологиите помагат за идентифициране на инфекция при сканиране на белите дробове. Изкуственият интелект помага и за проследяване на скоростта на разпространението на болестта.

Борба с дезинформацията

Някои приложения се опитват да идентифицират фалшиви новини и дезинформация чрез анализ на данни от социалните мрежи, търсене на думи със сензационен или стряскащ ефект и оценка на авторитета на онлайн източници.

Изкуственият интелект утре

Технологиите с изкуствен интелект обещават да преобразят повечето аспекти на живота и на икономическата дейност.

Здравеопазване

Учените работят за използването на възможностите на изкуствения интелект за анализ на големи обеми от данни и откриването на модели, проправящи пътя към подобряване на диагностиката. Например, вече има програма, която отговаря на спешни повиквания за помощ и цели да разпознава симптоми на сърдечно заболяване по-бързо от оператор. Друг пример е съфинансираният от ЕС проект KConnect, който дава на хората възможност да търсят подходяща медицинска информация на много езици.

Транспорт

Изкуственият интелект би могъл да подобри безопасността, скоростта и ефективността на железопътния транспорт и да направи възможно автономното управление на влаковете.

Промишлено производство

Новите технологии и роботите могат да върнат предприятията в Европа. Някои от потенциалните приложения са навременно предвиждане на нуждите от поддръжка и оптимизиране на веригите за доставка. Проектът SatisFactory, който е съфинансиран от ЕС, използва системи за сътрудничество и добавена реалност, за да повиши удовлетворението от работата в малки предприятия.

Производство на храни

Изкуственият интелект ще има важна роля за изграждането на устойчива система на производство на храни в Европа: технологиите помагат за понижаване на нуждата от пестициди, изкуствени торове и напояване, повишават добива и ограничават ефекта върху околната среда. Например, роботите биха могли да премахват плевелите и да намалят нуждата от хербициди.

Много ферми в ЕС вече използват технологии за следене на движението, температурата и храненето на животни.

Публична администрация и услуги

Чрез анализ на данни и разпознаване на модели технологиите с изкуствен интелект могат да предупредят навреме за опасността от природни бедствия и да дадат време за подготовка и намаляване на щетите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във