Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗКУПУВАНЕТО НА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА ЩЕ МИНЕ ПОД ДЪРЖАВНА ЕГИДА

САМО БОГАТИ ЧАСТНИЦИ ИМАТ МЯСТО НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР

Шест български банки и ДСК получиха право да пласират

260 млрд. лв. кредитен ресурс под формата на краткосрочни заеми

за изкупуване на хлебно зърно. Това стана възможно, след като

кабинетът реши финансовата операция да бъде гарантирана от ДФФР,

разбира се, при определени условия. Заемите ще се отпускат за

срок от една година, като гратисният период е от три месеца. Лихвата

по кредитите ще е 1.5 пъти по-голяма от основния лихвен процент,

но не може да го надвишава с повече от пет пункта. Това означава,

че ако ОЛП скочи над ниво от 10% годишно, лихвените плащания ще

имат пределен таван. ДФФР ще събира от кредитополучателите комисиона

за отпуснатата гаранция, не по-голяма от 0.5 процента.

Заем по описаната схема могат да вземат само държавни

изкупвателни организации. За да се включат в кампанията, частните

фирми ще трябва да разполагат с достатъчно собствени средства.

Целта на схемата е държавата да си осигури необходимите 1.1 млн.

т пшеница. Договорите между банките и кредитополучателите ще включват

клауза, според която купената хлебна пшеница ще се използва само

за потребление в страната.

Прави впечатление, че във великолепната седморка

заедно с държавните БУЛБАНК, ОББ, ХЕБРОСБАНК и ЕКСПРЕСБАНК влизат

и две частни банки - ЦКБ и Столична общинска банка. Кредитните

институции имаха нужда от държавната гаранция, тъй като според

разпоредбите на БНБ отпуснатите от тях зърнени кредити

ще попаднат в категорията големи (надхвърлящи повече

от 8 пъти размера на собствения им капитал, съгласно досегашните

наредби). Последна дума във връзка с участието на посочените от

правителството банки в изкупуването на зърното ще има управление

Банков надзор на БНБ.

Тъй като дейността на ДСК се урежда от специален

закон, бе необходимо отделно решение на правителството, с което

се дава позволение на касата да отпусне кредити за не повече от

150 млрд. лв. на изкупвателни организации. ДСК ще бъде основен

конкурент на търговските банки, защото евтиният депозитен ресурс,

който ползва, й дава възможност да пласира гарантираните от държавата

заеми на по-ниска цена.

Изкупвателните организации ще обезпечат получените

кредити с придобитото зърно. Тъй като изискваното от банките обезпечение

е равно на 125% от стойността на плащанията по заема, дружествата

ще залагат допълнително и дълготрайни активи. Държавната гаранция

ще влиза в сила само в случай, че обезпечението не е достатъчно

за покриване на вземанията на банката. И може би точно това условие

ще накара банките да бъдат особено предпазливи.

Логично е, след като цената на брашното и хляба на

практика се определят на пазарен принцип, да няма и провали при

погасяването на заемите. Въпреки това историята на кредитното

дело от последните седем години доказа, че повече длъжници не

харчат парите по логиката, с която са аргументирали получаването

им. Така че кредитните институции отново не са защитени от риска.

Възможно е също в близките месеци международната

цена на хлебното зърно да падне доста под равнищата, на които

сега го изкупуват държавните организации. Тогава техният пласмент

ще бъде затруднен поради конкуренцията на вносителите. Естествената

реакция на държавата в този случай е да ограничи безмитния внос

или да въведе импортна такса. Защото, ако се сбъдне подобна песимистична

прогноза, загубата ще си поделят банките и бюджетът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във