Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА 75% ОТ АКЦИИТЕ НА ПЛАМА ЕАД

Чл.25. КУПУВАЧЪТ се задължава при увеличаване на капитала на Дружеството да не намалява участието си в него, в частта от акциите, имащи право на глас, за срок от пет години от влизане в сила на Договора, освен с писмено съгласие на ПРОДАВАЧА.

Facebook logo
Бъдете с нас и във