Банкеръ Daily

Общество и политика

Иван Гешев настоява за повече правомощия на военните съдилища

Главният прокурор Иван Гешев се срещна с магистрати  от военно- апелативна и военно-окръжните прокуратури, за да обсъдят бъдещето на дейността им.

Обвинител номер едно запозна магистратите с предложенията на прокуратурата за разширяване на подсъдността на военните съдилища и компетентността на военните прокуратури. Това са част от предложенията на създадената експертна работна група от магистрати към Върховната касационна прокуратура за цялостни промени в НК и НПК,  с акцент за разширяване на материалната  компетентност на военните прокуратури (включване на нови състави на престъпления и разширяване на кръга на делата по чл. 396 НПК за военните). Сред предложенията са и подсъдността за престъпления, извършени от служителите от МВР, ДАНС и ГДИН да бъде върната на военните съдилища и прокуратури.

 Главният прокурор застана твърдо против идеята за закриване на военните съдилища и прокуратури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във