Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИВАН ЕВЛОГИЕВ ПРЕКРАЧИ ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДОБРО И ЗЛО


Ще си върне ли Иван Евлогиев собствеността върху
МБИР в несъстоятелност, или всичките му изяви са блъф и плод на
добре подплатени връзки? Отговор на този въпрос търсят много хора
- като се почне от бившия шеф и претендент за основен акционер
на банката Иван Евлогиев, премине се през синдиците на банката
и се стигне до правораздавателната система - съдии, прокурори
и полицаи.


На 10 ноември тази година шефът на Компакт
холдинг Иван Костов Евлогиев свика в Димитровград - своята
столица, нарочна пресконференция, на която свърза в едно
три съвсем разномащабни събития. Първото е с десетгодишна давност.
На 10 ноември 1989 г. той бил получил вота на колектива на завода
за щори Стил, с който запазил поста си на директор.
Вероятно този пост по-късно го катапултира към върховете на частния
бизнес.


Второто събитие е, че на 10 ноември Евлогиев
раздаде обвинителните си актове и призова да му бъде
върната банката. Но противно на тези искания, Евлогиев напуска
своите дружества (дори и тези - акционери на МБИР), отказвайки
се от дялови участия и от изгодни мениджърски позиции. Защо? Подобни
действия са сигурен сигнал, че поне засега той не вярва във възможността
фирмите му да си възвърнат МБИР.


Как се замитат следите


Доказателство за това е публикуваното в бр. 73 на
Държавен вестник от тази година решение на Софийския
градски съд, с което Компакт ООД (първото отроче на
Евлогиев) се обявява в доброволна ликвидация и за негов ликвидатор
е назначен не кой и да е, а Николай Пеневски, вицепрезидент на
едноименния холдинг и най-довереният човек на Евлогиев.


От следващия бр.75 на Държавен вестник
пък става ясно, че Иван Евлогиев вече не е съдружник и в Компакт
холдинг ООД. На негово място влиза дъщеря му Радосвета Иванова
Евлогиева. Така мистър МБИР хем излиза от играта,
хем остава в нея, управлявайки бизнеса си иззад кулисите. Но с
напускането на собствените му фирми той преследва и друга цел.


С ликвидацията на Компакт ООД например
- основният длъжник на МБИР, се финтира и последната възможност
да се съберат лошите кредити на фирмата. При това не само към
МБИР, но и към ТСБанк. Първо, в момента Компакт ООД
няма никакви ликвидни активи. Второ, производството по доброволна
ликвидация на търговска фирма трае само една година. Следователно
след по-малко от месец - на 17 декември 1998 г., Компакт
ООД ще престане да съществува в правния и в търговския свят. С
него обаче си отиват и натрупаните дългове, защото отговорността
на собствениците му се простира до размера на дяловите им вноски.
Затова в навечерието на Коледа'98 МБИР и ТСБанк, финансирали преди
няколко години бизнесначинанията на фирмите на Иван Евлогиев,
ще пият чаша студена вода. А човекът от Димитровград на практика
съвсем ефективно ще сторнира своите лоши кредити, които според
книгата на кредитните милионери са 51 млрд. лева.


Под чадъра на Компакт холдинг пък ще
остане незасегнато истинското съзвездие - 15 цели, чисти и здрави
дружества, неносещи отговорност за задълженията на първосъздателя
си.


Голямата счетоводна игра


Тя е следващият ход в плана за изчистване на привлечените
средства от фирмите на Евлогиев. В ликвидационния баланс на Компакт
ООД задълженията му към МБИР не надхвърлят 8 млрд. лв., докато
в балансите на банката те са цели 28 млрд. лева. Причината е,
че ликвидаторът Пеневски не е приел останалите задължения на фирмата.
За него те или не съществуват, или вече са опростени.
Но този ход има и друг, по-далечен прицел. Известно е, че задълженията
на банката към нейните кредитори достигат 8 млрд. лева. Но ако
основният й длъжник - Компакт ООД, има да погаси същата
сума към банката, сметката се оказва съвсем проста. Едва ли не
МБИР има да дава толкова, колкото и да взема. Но числата в банковите
книжа говорят съвсем друго и синдиците няма да отстъпят от тях.
Така че подобна уравнителна операция едва ли е възможна.


Друг е въпросът, че Евлогиев и фирмите му все още
се държат като


чорбаджии на МБИР


без да са такива в правния мир.


В публичната си изява от 10 ноември бившият вече
шеф на Компакт холдинг отново подчертава, че е едноличен
собственик на МБИР. Проблемът е, че няма кой да му признае това
право. Първо квесторите, а сега и синдиците имат под ръка солиден
аргумент с доказателствена стойност - книгата за акционерите на
банката. В нея срещу фирмата на Компакт ООД пише -
притежава 5% от акциите. БТПП държи 27 процента. Останалите 68%
са били пръснати между 12 фирми, които най-вероятно са свързани
помежду си, след като Иван Евлогиев говори за дял в банката от
89 на сто. Такава е картинката при затварянето на банката и тя
не е променена и до днес. До момента обаче нито една от 12-те
фирми не е представила удостоверение за актуалното си състояние,
а Централната банка не е издавала разрешение на Компакт
холдинг да придобие повече от 5% от акциите на МБИР. Така
че дори и по тази формална причина сделката, според която БТПП
продава през март 1996 г. акционерното си участие в банката на
Компакт холдинг, е нищожна. Това е и логическото обяснение,
защото прехвърлянето не е отразено в книгата на акционерите. Следователно
и до ден днешен БТПП се води собственик на 27% от акциите на МБИР.


Ако са искали да надхвърлят дребните си 5% във вече
фалиралата банка, Иван Евлогиев и фирмите му е трябвало да подадат
до управление Банков надзор в БНБ писмена декларация,
че са свързани помежду си и че техният холдинг иска да държи над
5% от акциите. Необходима е била и данъчна декларация за платените
налози през периода 1992-1995 г., каквато няма. При подобна ситуация
едва ли някой би се усъмнил в това колко абсурдни са днешните
претенции на Евлогиев. Защото зад тях стои единствено договорът
за покупко-продажба на акциите на БТПП в МБИР от Компакт
холдинг, сключен на 31 март 1997 година. Договорената покупно-продажна
цена е 5 млн. щ. долара, а на БТПП са преведени едва 1.5 млн.
щ. долара, или по-малко от 30% от стойността на книжата. Впрочем
уреждането на въпросната сделка тогава е станало между Компакт
КАЗ ООД и БТПП чрез доставката на хартия, за която в. БАНКЕРЪ
писа в бр.35 от 1997 година. Формално по тази сделка съществува
само дълг на търговски фирми към банката от 5 млн. щ. долара,
който не се и обслужва. Но всички, управлявали затворената МБИР
след Евлогиев, признават, че именно този заем с особено големи
размери е предизвикал драстичното влошаване на наблюдаваните от
БНБ показатели - ликвидност, капиталова адекватност и печалба.
Което е довело до поставянето й под особен надзор.


Цесията на депозити - най-голямата игра


Поставянето на банката под особен надзор открива
неочаквани възможности за поредица финансови удари. Още при влизането
на квесторите в банката Компакт холдинг внезапно обявява,
че банката ще изплаща депозити на граждани и остатъчните салда
по сметките на фирмите в МБИР. Доста странна инициатива, защото
по-разумно бе Компакт ООД да си върне дълговете към
банката , вместо да се занимава с цесии, въпреки че те са разрешени
с писмо N17-000-299 от 26 януари 1997 г. на БНБ и Министерството
на финансите. Така, без да е посочен адресът на банката, вложителите
научават, че могат да получат парите си от софийски офис на ул.Триадица,
където се намира ФК РАДО, част от Компакт холдинг.
На този адрес някои от клиентите на МБИР, уплашени от слуховете,
че ще загубят всичките си пари, сключват с финансовата къща крайно
неизгодни договори за цесия. ФК РАДО изкупува техните
депозити и разплащателни сметки, изплащайки им някаква част от
действителната им стойност. Общият размер на придобитите по този
начин активи достига 720 млн. лв., срещу което ФК РАДО
едва ли е платила повече от 300 млн. лева.


Длъжник ли е на Иван Евлогиев


на финансовото министерство? Поставилият се над законите
Иван Евлогиев и днес претендира, че Министерството на финансите
му дължи повече от 1 млрд. лева. Но истината е друга. Срещу договорите
за цесия синдиците са закрили неуредените сметки на юридическите
и физическите лица, продали депозитите си и някои от сметките
на цесионера. Така са били погасени дребни заеми и лихвите по
тях към банката на фирми, свързани с Компакт холдинг.
Тази операция обаче е твърде дребна, за да окаже съществено влияние
върху общия размер на вземанията на банката от печалния Компакт
холдинг, който й дължи над 29 млрд. лева, плюс непогасените
лихви. А само те надвишават годишно 2-3 млрд. лева. И докато банката
умира, гърчейки се, холдингът на Иван Евлогиев отново е спечелил
твърде много пари. Затова и днешните претенции на Евлогиев звучат
цинично.


Бившият банкер, бивш управител и собственик на Компакт
холдинг обещава да се завърне триумфално в политиката и
дори да стане български премиер. Само държава на мафията може
да си позволи подобен лукс. Особено като се знае,
че учещият се на пазарни правила Евлогиев се разхожда на свобода
срещу 100 млн. лв. гаранция - сума, която е едва 0.3% от задълженията
на неговите фирми към банките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във