Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮПИТЕР ОСТАВА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ОРБИТА

Акционерите на транснационалната застрахователна компания Юпитер взеха миналият вторник (17 март) решение да продължат да работят в българската застрахователна орбита. За целта уставният капитал на дружеството бе увеличен от 600 млн. до изисквания от закона минимум от 3 млрд. лв., като пълният му размер е вече ефективно внесен по набирателна сметка. Въпрос на няколко дни е да подадем необходимите документи за лиценз в Дирекцията за застрахователен надзор, заяви президентът на компанията Александър Бурданов.


ТНЗК Юпитер не се радва на кой знае колко голяма популярност у нас, но плановете на акционерите й са тя да се утвърди на българския застрахователен пазар. Дружеството само условно може да се нарече български застраховател, тъй като при създаването му през 1994 г. основните капитали дойдоха от чуждестранни инвеститори. Всъщност планетната компания е част от групата на най-мощния застраховател в Русия - ИНГОССТРАХ, който е и основен акционер в него. Създаденото през тази година във Виена застрахователно дружество Гарант, което се явява дъщерно на руската групировка, също е сред крупните съсобственици на Юпитер. Блек сий енд Болтик - Лондон, е другият застраховател, притежаващ пакет от акции в българската компания.


Юпитер е първото дружество, създадено от руския застраховател в Югоизточна Европа. От края на миналата година той стана член и на базираната в Москва транснационална застрахователна група ИНГОССТРАХ, която обединява интересите на 27 компании от световния застрахователен пазар.


ЖСред основните клиенти на Юпитер освен руските фирми и техните представителства у нас има и доста български дружества като Главболгарстрой, курорта Албена и дори Българската национална телевизия.


В момента застрахователното дружество не разполага с развита клонова мрежа, но тя ще се разширява в бъдеще успоредно с ръста на застрахователния бизнес - уверява Александър Бурданов. Застрахователните агенти и посредници са основните фигури, предлагащи застрахователните продукти с търговска марка Юпитер в провинцията.


Основно място в дейността на компанията заемат автомобилното застраховане, следвано от имущественото, карго-застраховките и покритието на строително-монтажни рискове. Това ще са и основните услуги, които възнамеряваме да предлагаме в бъдеще и за които ще кандидатстваме пред ДЗН - коментира Сашо Спасов, един от директорите на Юпитер. Благодарение на главния си акционер - австрийската компания Гарант, обаче българският застраховател се опитва да наложи и някои все още твърде екзотични за нашия пазар услуги като застраховка на финансови рискове и рискове на кредитополучателя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във