Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОНБАНК СЕ ОБРЪЩА КЪМ СРЕДНИТЕ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Основната задача пред мениджмънта на ЮНИОНБАНК през следващата година ще бъде решаването на проблема с доходността. На пръв поглед задачата изглежда малко странна, като се има предвид, че до края на октомври банката има едно от най-високите съотношения на печалба спрямо акционерния капитал - 77.3%, което ясно показва на акционерите й каква е възвръщаемостта на направените от тях инвестиции. По този показател пред нея са само Пощенска банка, ПИБ и ЕКСПРЕСБАНК.


Според изпълнителните директори на ЮНИОНББАНК обаче през следващата година те ще направят всичко възможно приходите от такси и комисиони да осигурят издръжката на кредитната институция. От чистия доход по другите пера - операции с лихви, с ДЦК и от курсови разлики, ще се формират провизиите и положителният финансов резултат. За да постигне тази цел, ЮНИОНБАНК планира промени в политиката спрямо своите клиенти. В момента гръбнакът на банката са няколко големи корпоративни клиенти. Мениджърите й обаче обсъждат възможността да разширят клиентската база, като започнат да обслужват и средни предприятия и фирми, чийто годишен оборот е между 3 млрд. и 5 млрд. лева.


ЮНИОНБАНК ще се опита да привлече евтин ресурс от чужбина, с който да увеличи обема на операциие и да кредитира определени проекти на своите клиенти. В края на миналата година банката получи правото да обслужва заеми до 300 хил. щ. долара по линията GSM 102 на САЩ. В напреднала фаза са разговорите с японски банки за отпускане на десетгодишна кредитна линия от 10 млн. щ. долара. С тези пари ЮНИОНБАНК ще може да кредитира конкретни проекти в различни отрасли на промишлеността.


Водят се преговори с няколко германски банки за получаване на възможност ЮНИОНБАНК да извършва операции до 1 млн. щ. долара на международните пазари, без да е нужно да осигурява обезпечение за тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във