Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОНБАНК ПРЕСКОЧИ КАПИТАЛОВАТА БАРИЕРА

В края на май тази година капиталовата база на ЮНИОНБАНК е около 11.7 млрд. лева. По този начин банката е изпълнила изискванията на БНБ, според които към 1 юли 1998 г. всяка кредитна институция трябва да има капиталова база от минимум 10 млрд. лева. Това съобщи изпълнителният й директор Емануил Манолов след приключването на годишното общо събрание на кредитната институция, което се проведе на 6 юни 1998 година.


Акционерите на банката приеха доклада на съвета на директорите, годишния счетоводен отчет за 1997 г. и доклада на одиторското предприятие Бонев софт одитинг ООД. Те решиха печалбата за 1997 г. - над 2.1 млрд. лв., да бъде заделена във фонд Резервен, а акционерният капитал от 2.772 млрд. лв. да не бъде увеличаван. Освен това акционерите се съгласиха 5.2 млрд. лв. от неразпределената печалба на банката към края на май 1998 г. да бъде отнесена във фонд Други резерви с общо предназначение. Изпълнителният й директор Емануил Манолов поясни, че според отчета за 1997 г., изготвен по международните стандарти от Купърс и Лайбрънт, собственият капитал на ЮНИОНБАНК е над 27.6 млрд. лева.


Според изпълнителния директор Емил Иванов заемите, отпуснати от банката на граждани и фирми, в момента са 35 млрд. лв. (около 25% от нейните активи). Успешно е приключила и сделката за 100 хил. щ. долара по линията GSM-102 за гарантиране на кредити за износ на селскостопански продукти от САЩ.


Иван Радев и Емануил Манолов подчертаха, че засега банката ще си остане дружество от затворен тип. Двамата изпълнителни директори обаче съобщиха, че ЮНИОНБАНК не се отказва от намерението да привлече за свои акционери и стратегически партньори чуждестранни финансови институции. В края на миналата година, с посредничеството на Международната финансова корпорация (инвестиционната структура на Световната банка), ЮНИОНБАНК е започнала преговори с Демирбанк и те все още не са приключили. Твърди се, че ако ЮНИОНБАНК привлече за свой акционер голяма чуждестранна банка, в капитала й ще се включи и Международната финансова корпорация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във