Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОНБАНК ОЧАКВА НОВИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Предпочитаме да продължим да работим като универсална

банка, но сме готови да преориентираме политиката си като чисто

инвестиционна кредитна институция. В момента обаче очакваме правилата

на играта в банковата система, които ще бъдат определени след

промяната на банковите регулации от УС на БНБ. Засега единствената

ни цел е да продължим да гарантираме сигурността на капиталите

на нашите вложители и да умножаваме парите на нашите акционери

- заяви за В. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на ЮНИОНБАНК

Емануил Манолов, два дни след общото събрание на банката. То се

проведе на 14 юли и на него бяха извършени промени в съвета на

директорите. Тъй като според новия закон за банките юридическите

лица не могат да са членове на съветите на директорите, на мястото

на фирма Борас акционерите на ЮНИОНБАНК избраха Иван

Паличев.

До края на годината ЮНИОНБАНК ще набере изискуемия

капитал от 10 млрд. лева - коментира г-н Манолов. В момента

собственият капитал на банката е над 4.8 млрд. лева. Провизиите

й са за 32 млрд. лв., но както се шегуват в кредитната институция,

са провизирани и обувките на служителите й. Сегашните наредби

на БНБ задължават банките да заделят специални резерви и по безрисковите

активи - валута по сметки, на каса, редовно обслужвани валутни

вземания от банки, от фирми и от гражданите. Свръхпровизирани

са и валутните ценни книжа. В същото време валутните облигации

по ЗУНК се купуват на 65% от номинала им, а цената на книжата

по външния дълг достига до 74% от номиналната им стойност. Ситуацията

ще се промени след приемането на измененията в Наредба N9, като

се очаква провизиите по безрисковите валутни активи да не надхвърлят

5 процента. При това положение ЮНИОНБАНК ще освободи специални

резерви за минимум 10 млрд. лева. След плащането на данъци чистата

й печалба до края на годината ще надхвърли 5 млрд. лв. и с нея

кредитната институция ще увеличи собствения си капитал до 10 млрд.

лева.

Съвсем друг път на развитие ще трябва да изберат

акционерите на ЮНИОНБАНК, ако УС на БНБ вземе решение до края

на 1999 г. собственият капитал на всички банки да достигне 22.5

млн. ECU (45 млрд. лева). Това ще е трудно осъществимо за всички

частни банки, някои от които са с капитал от 1.4 млрд. лева. Подобни

нови правила на играта ще принудят ЮНИОНБАНК да предвиди в политиката

си проекти за консолидация с други частни кредитни институции

или увеличение на капитала чрез продажби на нови пакети от акции

на чуждестранни инвеститори.

Засега обаче ЮНИОНБАНК няма намерение да променя

консервативната си политика, която е доказала ефективността си.

За първите шест месеца на тази година тя е увеличила балансовото

си число повече от пет пъти. Вземанията й от нефинансови институции

са скочили около шест пъти. Въпреки това ЮНИОНБАНК

продължава да спазва златното си правило - размерът на предоставяните

кредити да не надвишава сумата на собствения капитал плюс заделените

провизии. Съотношението между вземанията и задълженията на ЮНИОНБАНК

от и към банки и финансови институции е едно към едно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във