Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОН МИНИЕР СЕ УПРАВЛЯВА ПО ЗАПАДЕН ОБРАЗЕЦ

Ръководния състав
на Юнион Миниер Пирдоп Мед усилено учи български език,
а българските мениджъри се обучават на модерни методи на управление
- заяви Филип Ромбо, шеф на дружеството. Първото впечатление,
което остава, когато човек се поразходи из бившия медодобивен
комбинат, е, че нищо не се е променило - същите мрачни и мръсни
сгради. Разликата се усеща обаче в хората - всички са спретнато
облечени, в нови работни дрехи и предпазни пособия. Чудесно обзаведената
административна сграда, приличаща на луксозен банков офис, рязко
контрастира с околната действителност. Скъпото удобство
е резултат на решения на предишни ръководства - удовлетворяват
любопитството работници в единия от цеховете - Но това не съблазнява
белгийците - всичките им мениджъри имат малки, спартански обзаведени
канцеларии по отделните цехове. Предстои сградата да бъде
разделена на по-функционални офиси.


Новият стил на управлението
се усеща и в начина, по който белгийците контактуват с работниците.
Издава се специален бюлетин, в който се съобщават най-важните
новини, засягащи предприятието. Белгийците възнамеряват да създадат
система за електронна поща, за да улеснят комуникацията между
лицата от различните звена. Имайки предвид трагичното състояние
на нашето здравеопазване, чуждестранните инвеститори са решили
да създадат фирмена здравна служба и да окажат помощ на болницата
в Пирдоп.


На проведеното общо събрание
на дружеството през изминалата седмица бе оповестен известният
и от борсата факт, че Юнион Миниер държи контролният
пакет от акциите на комбината, или 3 539 323 акции. Чрез внасянето
на земята, върху която се намира предприятието, като апортна вноска
държавата си осигури 224 241 акции. Останалите около 80 000 акции
държат един американски инвестиционен фонд и отделни граждани.
Всички точки от предложения дневен ред на събранието бяха приети
единодушно. Съветът на директорите получи правото самостоятелно
да увеличи капитала на дружеството до 100 млн. щ. долара. Решението
бе мотивирано и с ангажимента на белгийската фирма да инвестира
220 млн. щ. долара за екологичното прочистване и обновление на
комбината. Завършила е първата фаза на екологичното възстановяване
- укрепена е стената на шламохранилището и изпусканите вредни
газове в атмосферата са сведени до минимум. Според ръководителите
на Юнион Миниер Пирдоп Мед предприятието ще се възползва
от възможността за безмитен внос на модерни машини и съоръжения,
която предлага новият Закон за чуждестранните инвестиции. Сключените
договори с двете медни мини в района гарантират на комбината,
че суровина за преработка няма да му липсва. Очакваното производство
ще бъде 100-110 000 т електролитна мед, но в зависимост от пазарната
конюнктура се прогнозира, че до пет години произвежданото количество
ще достигне 185 000 т, след като влезе в действие нов електролитен
цех. Освен основното производство добър пазар намират извличаните
сярна киселина, злато и сребро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във