Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОН МИНИЕР ПИРДОП МЕД ЩЕ ПОЛУЧИ ЗАЕМ ОТ СВЕТОВНАТА БАНКА

Парламентът разреши на
Министерския съвет да води преговори и да сключи заем със Световната
банка по проекта за екологични щети Юнион Миниер Пирдоп
Мед в размер на 16 млн. щ. долара.


Сключеният на 10 септември
1997 г. договор за приватизация на 56% от капитала на МДК-Пирдоп
между Агенцията за приватизация и Юнион Миниер Пирдоп Мед
предвиждаше белгийската компания да плати за дела си 80 млн. щ.
долара. От тях 55 млн. щ. долара бяха платени в брой, а останалите
25 млн. щ. долара - блокирани в доверителна сметка, открита на
името на АП в Banque Nationale de Paris. Сумата бе предназначена
за изпълнение на приетата от Министерството на околната среда
и водите програма за Въздействие върху околната среда и
предвидените към нея инвестиционни екологични програми и обезщетяване
на работниците с професионални заболявания. След като бъде
сключен заемът със Световната банка, парите от доверителната сметка
в BNP ще бъдат освободени в полза на страната.


Цялата стойност на проекта
се оценява на 23.1 млн. щ. долара. От тази сума заемът от Световната
банка е в размер на 16 млн. щ. долара, а разликата от 7.1 млн.
щ. долара ще се финансира от българското правителство чрез доверителната
сметка на името на АП и Националния екодоверителен фонд.


Заемът ще бъде отпуснат
с пет години гратисен период и с краен срок на погасяване 31 декември
2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във