Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЮНИОН ИНС И ГРАНИТ ПОЖАР ПРЕОТСТЪПВАТ КЛИЕНТИТЕ СИ


Застрахователна компания Юнион инс ще
прехвърли целия си застрахователен пакет на ЗК Бул инс.


В началото на миналата седмица бившето застрахователно
дружество, познато на обществеността като СИК, депозира в Дирекцията
за застрахователен надзор план за ликвидация на дейността си,
който предвижда прехвърлянето на застрахователния пакет в лицензираната
застрахователна компания Бул инс. Конкретна информация
за операцията бе отказана от централите и на двете дружества с
обяснението, че преговорите между страните все още не са приключили.
От застрахователният надзор обаче потвърдиха, че ликвидационен
план е представен и че се предвижда възможността да се прехвърлят
застрахователни пакети между двете компании. Съгласно закона в
рамките на един месец ДЗН трябва да разгледа ликвидационния план
и ако той бъде одобрен, да даде ход на процедурата по ликвидация.
При положение че надзорниците не са съгласни с ликвидационния
план, те могат да наложат своя схема и да изискат от съда назначаването
на ликвидатор.


Интересът към застрахователния пакет на Юнион
инс е оправдан, защото бруто премийният приход на дружеството
за миналата 1997 г. е над 13 млрд. лв., което се равнява на 7-8%
пазарен дял.


Освен Юнион инс през миналата седмица
свой план за ликвидация в ДЗН представи и ЗК Гранит пожар.
В него също се предвижда възможност за прехвърляне на застрахователния
пакет, но дружеството все още преговаря с различни компании, които
биха поели обслужването на застрахователните му договори. Ако
от ръководството на Гранит пожар не успеят да склонят
някой от колегите си да поемат портфейла, те сами ще обслужват
задълженията по застрахователните договори до изтичането на срока
им, както предвижда и ликвидационният план. Съгласно застрахователния
закон дружеството ще трябва да уточни всички детайли по ликвидацията
си в рамките на три месеца и едва тогава ДЗН ще обяви дали одобрява
предложената схема за прекратяване на дейността на Гранит
пожар.


За миналата 1997 г. застрахователна компания Гранит
пожар е постигнала премиен приход в размер на 942 млн. лв.,
от които 11 млн. лв. е чистата печалба. Пакетът на дружеството
е обезпечен със застрахователни резерви в размер на 712 млн. лв.,
твърдят от Гранит пожар, а това ще гарантира изпълнението
на всички поети от застрахователя задължения към неговите клиенти.


През миналата седмица основният акционер на Гранит
и Гранит пожар - Сюприйм ООД, сключи договор
за застрахователно посредничество със ЗК Юпитер. Тази
компания е подписала подобни контракти с останалата без разрешително
ЗК 7 М.

Facebook logo
Бъдете с нас и във