Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИСТИНСКОТО МЯСТО НА ДПС Е В ЕДНА ПО-ШИРОКА КОАЛИЦИЯ

Гюнер Тахир, депутат от СДС, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Тахир, какво всъщност ви раздели с Доган - властта,

Иван Костов, интересите на електората или нещо по-прозаично?

- Същинската причина се корени в принципните ни различия,

по-специално в начина на ръководство на ДПС, в начина на водене

на политика. А поводът беше конкретен - на Третата национална

конференция се приеха поправки в устава на движението, които подсказват,

че ДПС не е демократична формация, че в него се залага на единоначалието.

В реформирания устав например има един прословут член

шести. Няма да разкрия голяма тайна, ако кажа, че поправката

е заимствана всъщност от устава на Сивите вълци. А

да присъства в устава на една демократична партия като ДПС духът

на Тюркеш, мисля, че не е най-удачният начин за правене на политика.

Това сериозно обвинение означава ли, че се присъединявате

към твърдения, че ДПС не е конституционна партия?

- Не, в никакъв случай не твърдя подобно нещо. Друг

е въпросът, че някой може да спекулира с текста в конституцията

за забрана на партии на етническа и верска основа. Аз не смятам,

че ДПС е етническа партия. Друг е въпросът, че за седем години

и половина ръководството на тази партия направи всичко възможно

тя да се капсулира. Но ние в Инициативния съвет за обновление

на ДПС смятаме, че най-после движението трябва да се отвори не

само на думи, но и на дела. Затова даваме възможност по време

на нашите форуми на общинско равнище - събрания, конференции,

да присъстват представители на държавната власт и представители

на медиите, за да се види какво се прави и какво мислят редовите

членове на организацията. Другият, всъщност верният, път е ДПС

да започне да мисли националноотговорно и не само за конкретни

проблеми и конкретни избиратели, а за всички български граждани.

Разбира се, по принцип проблемите на малцинствените

групи са малко по-различни, понякога по-сложни и се нуждаят от

конкретен подход.

В този смисъл съдейства ли ви СДС при решаването

на специфичните проблеми?

- Практика е при решаването на определени въпроси

колегите от парламентарната ни група от другите райони да се съветват

с мен, за да намерим заедно най-добрия изход, най-адекватния израз

на обществените въжделения. И аз съм им много благодарен, че те

откликват винаги, а често и сами вземат инициативата при някои

проблеми.

Продължавайки разсъжденията ви в тази посока, можем

да стигнем до въпроса: нужно ли е ДПС? Твърде спорната сред мюсюлманите

личност - председателят на Висшия духовен съвет Недим Генджев,

твърди категорично, че ДПС е излишна и противоконституционна.

- Не съм съгласен с подобно мнение. Движението за

права и свободи има място в обществено-политическия живот на страната.

Има място, но, разбира се, в една по-широка коалиция, както по

времето на президентските избори. И ако не беше излизането от

ОДС, ако не беше този завой на политическото ръководство на партията

седмица-две преди последните парламентарни избори, ДПС щеше да

намери адекватното си политическо място. Дали в бъдеще българските

турци ще членуват в различни формации, е въпрос, на който ще отговори

времето.

А какво е мястото на ДПС-2 в обществено-политическия

живот на България? И какви са плановете ви - да замените ДПС-1

или да се обедините с него?

- Няма ДПС-2, има Инициативен съвет за обновление

на Движението за права и свободи. Ние нямаме нито желание, нито

основание да сформираме алтернативна партия, поради което спазваме

сега действащия устав и програмата на движението при организиране

на нашите структури. На последния национален семинар се отчете,

че имаме над 4500 членове в цялата страна, структури в 16 региона

на страната и смятаме през есента да започнем с окръжните конференции.

До края на тази година и някъде в началото на другата възнамеряваме

да покрием със свои структури цялата страна - по-точно там, където

ДПС има организации. Основната ни цел е да предизвикаме национална

конференция, на която всеки да си каже мнението, а лидерите да

дадат отчет на своите избиратели. И след това да се променят антидемократичните

клаузи в устава.

Ще привлечете ли депутати от ДПС?

- Ние не смятаме, че всички депутати от ОНС са изразители

на волята на своите избиратели - някои от тях са избрани благодарение

на факта, че председателят на партията ги е поставил на избираеми

места. Затова нямаме намерение по изкуствен начин да ги присъединяваме

към нас. Но нашите врати са отворени и всеки, който пожелае, ако

споделя идеите на инициативния съвет, може да се присъедини към

нас.

При такова развитие на процесите какво е бъдещето

на Доган като политик според вас?

- Това зависи най-вече от структурите на ДПС, а за

съжаление на този етап и от Централния съвет, в който 12 от общо

51 членове са избрани с неговата квота. Така че на този етап не

виждам как могат да се променят нещата при подобна блокираща квота,

каквато не фигурира в нито една партия. Досега към нас се присъединиха

седем членове на Централния съвет.

Говори се, че и ексдепутатът от ДПС Юджел Атилла

се е присъединил към вас?

- С Юджел се видяхме в деня, когато напусна Народното

събрание, но след това не сме имали вече контакт. Той е човек

с много енергия и възможности, но не можа да ги реализира в Обединението

за национално спасение. Предполагам, че търсеше други варианти

за реализация и се надяваше, че след парламентарните избори отношенията

между ОНС и СДС ще се постоплят, но това не стана. И вероятно

затова е стигнал до подобно решение. Но с тази оставка се промени

вотът на избирателя в Хасковския регион, защото на негово място

влезе представителят на Зелената партия Валентин Симов.

Наскоро Недим Генджев изрази много уважително отношение

лично към вас, да не би да сте го привлекли в инициативния съвет?

- Не знам какви са били целите на г-н Генджев, но

аз си държа на поговорката: Всяка коза за своя крак.

А който иска да трупа дивиденти за сметка на инициативния съвет

за обновление, просто бърка.

Започнаха дебатите около Рамковата конвенция за защита

на правата на малцинствата. СДС още не се е произнесъл по въпроса,

но какво е вашето мнение по въпроса?

- Действително, позицията на СДС не е изкристализирала,

но аз смятам, че консенсус между инициативния съвет и СДС ще бъде

постигнат. Тази конвенция не е догма, тя не налага единни правила,

ако щете, и единно определение за това, що е то национално малцинство.

И вероятно ще възникне проблем около тълкуванието какви са малцинствата,

които живеят в България - етнически или национални и др. Предполагам,

че общественият дебат, който беше открит от президента Петър Стоянов

с речта му пред Съвета на Европа в Страсбург през април, ще даде

възможност на всеки български политик и общественик да изрази

своята позиция. Моето мнение е, че в сравнително кратко време

ще подпишем конвенцията, а в бъдеще и парламентът ще ратифицира

този важен документ. Политиците, които настояват подписването

на конвенцията да стане едновременно с Турция и Гърция, нямат

основание за това, защото едни са проблемите на малцинствата в

Турция, други в Гърция, съвсем различни - в България. Убеден съм,

че всеки сам трябва да си подреди двора, без да се съобразява

в детайли как точно го е направил неговият съсед. В крайна сметка

сме суверенна държава, която сама определя как и кога да си решава

въпросите.

Какви са очакванията ви за промяна на визовия режим

и евентуалното намаляване на изселническата вълна към Турция след

посещението на президента Стоянов?

- Изразеното желание и от българска, и от турска

страна беше красноречив пример за това как могат да се решават

проблемите в духа на взаимния интерес и аз мисля, че резултатите

няма да закъснеят. Неофициално беше дискутиран и визовият режим,

който според турския депутат Али Динчер може и да се премахне

с оглед на по-добрите контакти и за да има нормално движение между

двете страни както е сега между Турция и Румъния. Но за да стане

това желание факт, се изисква и много техническо време за изпълнение.

То е свързано и с друг проблем - дали от решаването му няма да

се възползват граждани на трети страни, за които България да стане

трамплин към Западна Европа и САЩ. Когато се изчистят тези странични

проблеми, мисля, че ще стигнем до общото решение.

Към какво ще се стремите през следващата сесия?

- Бих искал да се даде възможност на всеки избирател

от моя район, който има амбиции да работи, да получи кредит при

облекчени условия, с по-дълъг срок на погасяване. А също да можем

да се възползваме от чуждестранните инвеститори, които биха искали

да развиват дейност у нас. Така ще се намали безработицата и в

смесените райони, така по-леко ще се преживее и зимата. Но аз

определено съм оптимист, че плодовете от нашите добри управленски

решения ще берем в бъдеще.

Facebook logo
Бъдете с нас и във