Банкеръ Daily

Общество и политика

Искат премиера да е начело на Съвета по антикорупционни политики

На Портала за обществени консултации от днес (15 март) до 28 март ще се обсъжда предложението на Министерския съвет Националният съвет по антикорупционни политики да бъде председателстван не от заместник-министър председател, а от самия премиер.

Това предвижда промяна на Постановление № 136 от 29 май 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики.

Друга промяна предвижда Главният инспекторат към Министерския съвет вече да не осигурява експертното и техническото подпомагане на работата на Антикорупционния съвет, както е досега, а да изпълнява функциите на негов секретариат.

Промяната се мотивира с факта, че така ще се подчертае значимостта на антикорупционните политики и решимостта за постигане на реални резултати при прилагането им.

Конкретната цел на предложената промяна от Министерския съвет обясняват така:

„Целта е дефинирана в контекста на една от основните цели в Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 – 2025 г. Република България да бъде държавата, която да задава модела за успешна борба с корупцията, както и в контекста на целите, заложени в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 година.

В частичната предварителна оценка на въздействието са изброени и органите и институциите, ангажирани в процесите по разработването и прилагането на антикорупционните политики. На първо място е посочен министър-председателят, който в сегашния вариант на Постановление № 136 определя заместник-министър председателя, който да председателства Съвета.

На следващо място са членовете на Министерския съвет, членовете на Националния съвет по антикорупционни политики, Администрацията на Министерския съвет, Главният инспекторат, както и КПКОНПИ, ДАНС, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Комисията за финансов надзор, НОИ, ВКС, ВАС, Прокуратурата на Република България, Висшият съдебен съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във