Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИСКАМ ДА ИМАМ БОРСА


Двубоят СФБ - Виктор Папазов завърши с отстраняването
му от съвета на директорите на Българска фондова борса. На 17
ноември в зала 6 на НДК се проведе общото събрание на Българска
фондова борса- София. На него бяха представени 161 хиляди акции.
Представителят на държавата, заместник-министърът на промишлеността
Марин Маринов в ръцете си държеше 99 000 от тях. Държавата влезе
в капитала на борсата чрез апорт на сградата на бившето кино Възраждане
и така придоби 49.75% от акциите. Останалите дялове са собственост
на чуждестранни и български финансови институции. През тази година
капиталът на дружеството беше увеличен с нова емисия и така той
нарасна от 199 млн.лв. на 263 393 000 лв. и държавният дял спадна
до 37 процента. За одитор на дружеството бе определен Делойт
и Туш.


Ръководството на фондовото ни тържище през следващите
месеци ще се съсредоточи върху пренасянето на търговията в сградата
на бившия Детмаг. Според председателя на съвета на директорите
Георги Прохаски в най-скоро време ще се пристъпи към проектиране,
а ремонтът ще отнеме между шест и девет месеца. В същата сграда
ще се нанесе и Централният депозитар.


Емоциите сред участниците на общото събрание разпали
последната точка от дневния ред, която предвиждаше персонални
промени в съвета на директорите. На всички беше ясно, че става
въпрос за освобождаването на бившия изпълнителен директор на
борсата Виктор Папазов, и някои дори предполагаха, че той вероятно
няма да уважи събранието. Господин Папазов зае място в президиума,
а в изказването си поиска да бъде освободен целият съвет на директорите
освен него. По сведения от акционери, участвали в събранието,
бившият шеф на борсата е заявил, че при подписката за увеличаване
на капитала съветът на директорите е нарушил закона за ценните
книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както и търговския
закон. Той не е уточнил обаче по какъв начин е пристъпен закона.
(Оставката на Виктор Папазов е поискал заместник-министърът на
промишлеността Марин Маринов.) Той се е позовал на неконструктивната
позиция на Папазов при сливането на БФБ със Софийска фондова борса
преди време и с невъзможността да се работи в един екип с него.
Според устава на борсата членовете на съвета на директорите се
избират с петгодишен мандат. Те могат да бъдат освободени предсрочно,
ако подадат оставка, ако повече от шест месеца не са в състояние
да изпълняват задълженията си или нарушават закона или устава.
Те напускат съвета и ако с действията си увреждат интересите
на борсата или злепоставят доброто й име. Именно с това,
последно обстоятелство е мотивирано предложението за освобождаване
на Виктор Папазов. Според юристи не е изключено бившият шеф на
борсата да атакува това решение в съда, като поиска да се докаже
точно по какъв начин е увредил интересите на дружество.


Против уволнението на Виктор Папазов от директорския
съвет са се обявили 3326 акции, одобрили са го 116 000 акции,
а притежателите на малко повече от 40 000 акции, най-вече представители
на банки и инвестиционни посредници, са се въздържали от гласуване.
Показателен е бил фактът, че изказването на Виктор Папазов е било
изпратено с бурни ръкопляскания. За нов член на съвета на директорите
е избран изпълнителният директор на Централния депозитар Апостол
Апостолов.


Проблемите между двете борси датират още от времето,
когато малката ни иначе страна се оказа достатъчна за 19 фондови
борси - от софийската до тази в село Раднево. През 1996 г. правителството
определи БФБ като страна по междуправителствен договор с Франция
за техническа помощ при формирането и развитието на единен пазар,
подписан тогава от от вицепремиера Румен Гечев и от изпълнителния
директор на борсата Виктор Папазов. Когато управлението пое сегашното
правителство, огромни усилия за туширане на разногласията между
двете тържища положи вицепремиерът Александър Божков. В резултат
на 6 юни 1997 г. бе подписано споразумение между тях. Според документа
БФБ трябва да стане основа на дружеството, което ще кандидатства
за лиценз пред комисията по ценните книжа и фондовите борси, а
СФБ трябваше да не увеличава капитала си на общото си събрание
на 19 юни 1997 година. От своя страна БФБ на общото си събрание
на 21 юли 1997 г. трябваше да избере нов съвет на директорите,
в който да влязат трима нейни представители и по трима от СФБ
и държавата. Именно това условие не бе спазено, защото представителите
на СФБ не бяха избрани в съвета на директорите. СФБ изпрати две
протестни писма до Александър Божков през юли и ноември миналата
година и в крайно сметка на годишното си събрание на 31 март тази
година взе решение за увеличение на капитала си на 102 млн. лева.
Четири дни преди това на заседание на съвета на директорите Виктор
Папазов бе принуден да подаде оставката си като изпълнителен директор
- като знак, че поеме вината за слабата търговия на капиталовия
пазар.


Досега акционерите на СФБ-Капиталов пазар са направили
вноски, които са увеличи капитала й до 80 240 хил. лева. Споразумението
предвиждаше акционерите на СФБ-Капиталов пазар да заменят своите
акции с дялове от новата емисия на БФБ-София. Такава замяна са
направили собствениците на 14 007 акции, а останалите акционери
(9993 акции) не са се възползвали от това право.


Спор между двете борси имаше и по повод търговската
марка Капиталов пазар. Тя е притежание на СФБ, но
бе използвана за заглавие на приложение на вестник Пари,
изготвено съвместно с БФБ. Капиталов пазар се казва
и списанието, което издава Борсова информационна компания Капиталов
пазар - марката е прехвърлена на това дружество от СФБ.
След дълги протакания съдът отсъди спора за марката в полза на
СФБ.


СФБ предлагаше извънборсовата търговия да се осъществява
на базата на изготвената от нея система Sequis, която
е информационна и е базирана на Интернет технология. Сега тя осигурява
информация за публичните дружества.


Борсовите играчи обвиниха БФБ- София, че вместо да
направи един истински официален пазар, е заприличала на извънборсов
пазар, защото сериозната търговия, доколкото може да се определи
като такава, се развива само на свободния пазар. Поради тази причина
Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
реши, че ще придобие 51% от капитала на СФБ-Капиталов пазар и
в този вид дружеството ще се подготви да иска лиценз за извънборсов
пазар. През месеците април и май се проведоха много разговори
между представители на БФБ-София и на БАЛИП. След като ръководството
на асоциацията бе сменено и го оглави шефът на Елана
Камен Колчев, посредниците се отказаха от идеята да правят отделен
извънборсов пазар. Така търговията се концентрира на пода на БФБ-София.


След общото събрание брокерите коментираха, че освобождаването
на Виктор Папазов е можело да стане и без скандали и взаимни обвинения.
И с него, и без него търговията на борсата вече е повече от скромна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във