Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИПОТЕЧНИТЕ ОБЛИГАЦИИ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА

Икономическата комисия на парламента най-сетне прие проектозакон за ипотечните облигации. Вносител на документа е председателят на комисията Никола Николов. Само един от членовете й се въздържа при гласуването дали проектът да бъде предложен в пленарната зала за първо четене.


Смисълът на закона е да се уредят условията и редът за емитиране и изплащане на ипотечни облигации. Те са ценни книги, издавани от банките на базата на отпуснатите от тях кредити, които са обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти: апартаменти, вили, сезонни и ваканционни жилища, търговски и административни помещения, хотели, ресторанти, а също и промишлени и складови площи.


Икономическият ефект от издаването на ипотечни облигации е в това, че банките ще имат възможност да привличат дългосрочни ресурси, твърди шефът на Икономическата комисия Никола Николов. Според него ползата за гражданите в случая ще дойде от удължаването на сроковете, за които банките им отпускат жилищни кредити. Сега максималният срок на тези заеми е девет години.


Никола Николов очаква сериозен интерес към ипотечните облигации да проявят създаващите се в момента пенсионни фондове и застрахователните дружества, които могат да инвестират част от средствата си в корпоративни ценни книжа. В проектозакона е предвидена промяна в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, с която пенсионните компании ще могат да инвестират до 25% от активите си в ипотечни облигации.


Дискусия в парламентарната Икономическа комисия предизвика идеята за създаване на специална ипотекарна банка, както и въпросът каква доходност ще имат ипотечните облигации и ще могат ли те да конкурират държавните ценни книжа.


Повечето от депутатите смятат, че е нормално лихвите по облигациите да бъдат по-високи от тези по ДЦК. В отговор на въпрос, зададен му от народния представител Стефан Стоилов, шефът на Банка ДСК Спас Димитров каза, че няма проблем годишната доходност по ипотечните облигации да е например 9 процента. Тя трябва да е малко по-висока от тази по държавни ценни книжа, за да бъдат ипотекарните облигации привлекателни, заяви за БАНКЕРЪ Спас Димитров.


Според специалисти, в проекта има няколко текста, които се нуждаят от допълнително прецизиране. Един от тях предвижда ипотечните облигации да се издават и в друга валута, освен в български левове. Повечето банки у нас (с изключение на БАКБ) обаче предоставят жилищни заеми, обезпечени с ипотека - предимно в национална валута.


Друго тясно място в закона е чл.14, според който кредит, вписан в регистъра на покритието на ипотечните облигации от дадена емисия, може да бъде погасен по всяко време с облигации от същата емисия по тяхната номинална стойност. Този текст дава възможност за изгодни спекулативни операции, които ще са достъпни предимно за големите строителни предприемачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във