Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЙОЗКАНЛАР ГРУП ПРИДОБИ И ПЛОВДИВСКИЯ ТРИМОНЦИУМ


Председателят на надзорния съвет на Агенцията за
приватизация Асен Дюлгеров спази определения от него едноседмичен
срок и одобри на 11 ноември сделката за продажбата на 58% от капитала
на пловдивския интерхотел Тримонциум. Седмица преди
това надзорниците на агенцията върнаха за доуточняване декларацията
на кандидат-купувача София Принцес хотел АД (бившия
новотел Европа), в която той декларира произхода на
парите си, с които има намерение да плати по сделката. Днес вече
е ясно, че половината от сумата за покупката на Тримонциум
е лична собственост на инвеститора. Останалите 50% София
Принцес хотел получава под формата на кредит от основния
си акционер - турската фирма Йозканлар груп АД. Нейният
собственик Суди Йозкан е представил в Агенцията за приватизация
надлежно заверена от турските власти данъчна декларация за произхода
на доходите на Йозкан груп и банкова референция за
наличността на парите.


Новият собственик София Принцес хотел
АД придобива мажоритарния пакет от 64.6 хил. броя акции от хотел
Тримонциум на цена от 3.15 млн. щ. долара, т.е. за
всяка отделна акция купувачът плаща по 48.76 долара. Според клауза
от сключения между АП и София Принцес хотел приватизационен
договор купувачът се задължава да плати кеш половината от цената
в деня на парафирането на договора, а останалите 50% - до 20 дни
след това. В едноседмичен срок след окончателното плащане Централният
депозитар ще прехвърли договорения пакет акции (58%) на новия
им собственик.


Технологично приватизацията на Тримонциум
ще приключи до 10 януари следващата година. Тогава ще бъде избран
и новият мениджърски екип.


Двадесет и два процента от капитала на Тримонциум
са собственост на бившия приватизационен фонд Централен
(сега Централхолдинг) и още 3% са в ръцете на индивидуални
инвеститори по линията на боновото раздържавяване. След касовата
приватизация на 58% от държавното участие с остатъка от 17% от
държавните акции ще се задоволяват реституционните претенции и
исканията на работещите в хотела.


Акциите на пловдивския комплекс са регистрирани на
Българската фондова борса, но не се срещат сред постоянните оферти
за покупко-продажба. Последната регистрирана сделка с тях е с
дата от 8 август при продажна цена за една акция 25.5 хил. лв.
за акция.


През юни 1998 г. общото събрание на акционерите на
интерхотел Тримонциум избра за изпълнителен директор
на дружеството Иван Дончев и му възложи да приведе хотела в привлекателен
за инвеститорското око вид.


Новият директор наследи 98 млн. лв. загуби, с днешна
дата сведени до 17 млн. лева. В началото на тази година г-н Дончев
обеща не само да ликвидира загубата, но дори да реализира и малка
печалба. В момента пловдивският хотел вече има печалба от 7 млн.
лева.


Иван Дончев, изпълнителен директор на интерхотел
Тримонциум:


Веригата за хотели и казина Принцес
е добър инвеститор за нас. Печелившата за Тримонциум
концепция за развитие, според мен, е комбинация от традиционен
туризъм, хазартни игри и допълнителни услуги.


Комплексът има 300 легла и 900 места за сядане в
заведенията, т.е. подходящ е за хазартен център. Освен това, ако
се осигурят достатъчно и качествени туристически изкушения, ще
се привлече и транзитно преминаващият сега поток от туристи.


Ихсан Кутнак, изпълнителен директор на София
Принцес хотел:


Радвам се, че спечелихме конкурса за придобиването
на 58% от акциите на хотел Тримонциум. Ние сме капарирали
1.3 млн. щ. долара, т.е. 41% от исканата от АП цена. Още миналата
седмица подготвихме заявка за покупка на мебели за обзавеждане
на стаите. Имаме намерение да строим. В модернизирането на хотела
ще инвестираме многократно повече средства от задължителните 3.54
млн. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във