Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЙОРСЕТ ХОЛДИНГС ПЛАТИ ЗА ПЧБ С КРЕДИТ

Въпросителните около произхода на парите, с които Йорсет холдингс (България) плати за Първа частна банка, отпаднаха. Както единствено в.БАНКЕРЪ писа, преди две седмици дружеството преведе 14.82 млн. лв. по сметката на синдиците на фалиралата ПЧБ в БУЛБАНК, а инспекторите от управление Банков надзор на БНБ веднага влязоха в най-голямата кредитна институция, за да проверят произхода на парите.


Тайнствеността, с която бе обвита покупката на ПЧБ, роди различни версии за произхода на парите, с които е платил Йорсет Холдингс (България).


Георги Попов (управител на Йорсет Холдингс (България) АД) е съветник на президента на частната украинска банка Надра. Не е изключено преводът на парите за покупката на ПЧБ да е бил извършен точно от тази банка, написа в.Капитал. Не е ясно дали шефът на холдинга Попов е сложил колегите от седмичника на информационната шейна, или просто някои репортери са дали свобода на своята фантазия.


Истината за средствата, с които Йорсет Холдингс (България) плати за ПЧБ, се оказа много по-елементарна.

Парите са български и са от БУЛБАНК

Най-голямата държавна банка е отпуснала на частната фирма заем от 15 млн. лв. (кой казва, че БУЛБАНК не кредитирала), с който тя подплати спечелената битка за ПЧБ. Тази новина покърти преди ден-два шефовете на БНБ. Подуправителката Емилия Миланова окачестви случая като безобразие, но управителят Светослав Гаврийски се въздържа от всякакви коментари.


Колкото до финансовото министерство, то не би трябвало да е чак толкова изненадано. Все пак Муравей Радев е член на съвета на директорите на Банковата консолидационна компания, която все още е основен акционер на БУЛБАНК, а заместник-финансовият министър Пламен Орешарски е член на директорския борд на БУЛБАНК. Случайно или не обаче, Пламен Орешарски не е присъствал точно на онова заседание на борда, което е одобрило отпускането на заема за Йорсет Холдингс (България).


Председателят на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на БУЛБАНК Чавдар Кънчев също отказа всякакъв коментар по финансирането на Йорсет Холдингс (България) АД.


БНБ обаче трудно ще намери основания да предприеме наказателни мерки спрямо БУЛБАНК. Отпуснатият от нея кредит не е голям, по силата на Закона за банките и Наредба N7, и е напълно обезпечен с парични средства. От тази гледна точка трудно може да се докаже, че бордът на директорите й не е проявил грижа на добър стопанин, както изисква законът - и към собствената банка, и към кредитополучателя Йорсет Холдингс (България).


В началото на май 2000 г. управителят на холдинга Георги Попов праща до БУЛБАНК искане за заем от 10 млн. лв., който да бъде върнат до края на месеца. Управление Кредитиране разглежда бързо молбата и праща становището си на съвета на директорите на банката, в който освен Чавдар Кънчев участват Венцислав Антонов, Пламен Орешарски, Антон Салджийски, както и изпълнителните директори Кирил Калинов, Димитър Атанасов и Кирил Стефанов. На 12 май съветът на директорите решава да отпусне на Йорсет Холдингс (България) шестмесечен заем от 15 млн. лева.


По повод на тези събития финансисти припомниха, че Кирил Калинов - един от двамата изпълнителни директори, подписали договора за кредит от името на БУЛБАНК, до 1991 г. е получавал заплата от ПЧБ.


По-любопитното в случая е, че заемът е обезпечен с вземания на ПЧБ от три фирми с

депозит от кипърската фирма Занзи холдингс

за 5 млн. г. марки, заложен в полза на БУЛБАНК, и с още 10 млн. лв. по сметки на фалиралата банка. Но за тях ще стане дума по-нататък.


Кипърската офшорка Занзи холдингс бе между акционерите на Българска търговска и индустриална банка, която в края на 1998 г. се вля в Кредитна банка, фалирала няколко месеца по-късно. Освен това Занзи холдингс е акционер и в застрахователната компания Бул Инс. И ако БТИБ бе, то Бул Инс и досега е част от бизнесимперията на бившия член на Конфедерацията на едрите индустриалци (Г-13) Васил Божков.

Сърцето на империята на Божков

е Нове холдинг - дружество, което до юни 1996 г носи името СЛВ ООД.


Според запознати с делата в ПЧБ структурите на Нове холдинг поддържат интереса си към фалиралата банка от самото й затваряне и придобиват голяма част от нейните активи не без знанието на синдиците. Сега офшорката Занзи холдингс - акционер в контролираните от Васил Божков фирми, дава рамо на Йорсет Холдингс (България) да получи кредита от БУЛБАНК, с който да купи фалиралата ПЧБ.


Като обезпечение по кредита Йорсет Холдингс залага и

средствата по сметките на самата ПЧБ

върху които също ще сложи ръка, след като придобие затворената банка.


Оказва се, че те са около 10 млн. лв. и ако Йорсет Холдингс (България) получи всички активи на фалиралата банка, той бързо ще съумее да върне две трети от заема. Интересно обаче откъде представителите на холдинга са знаели за наличието на подобни средства по сметки на ПЧБ? Тези суми не фигурират в оценката на банката, която бе направена от Делойт и Туш по поръчка на Централната банка.


Останалите 5 млн. лв. по кредита заедно с лихвите Йорсет Холдингс (България) ще може да изплати или като прехвърли на БУЛБАНК част от сградите и имотите на фалиралата банка, или като ги погаси с пари, събрани от длъжниците.

Активите на ПЧБ все още не са под контрола на новия си купувач

На 22 май 2000 г. състав на Софийския градски съд с председател Алексей Иванов постанови, че прехвърля (юридическият термин е възлага) на холдинга активите и имуществените права на ПЧБ. Съдебният акт може да бъде обжалван в седемдневен срок от датата, на която за него е уведомена Агенцията за държавните вземания - 26 май 2000 година.


Изпълнителният директор на агенцията Александър Раков вече е пуснал жалби до Софийския градски съд срещу действията на синдиците на ПЧБ и до Софийския апелативен съд - срещу постановлението на СГС, с което се възлагат активите на фалиралата банка на Йорсет Холдингс (България). Раков е помолил магистратите да спрат изпълнението на тези актове. Той смята, че синдиците са действали в противоречие с разпоредбите на Гражданскопроцесуалния кодекс, като са поканили Йорсет Холдингс (България) да плати и след плащането са го признали за победител в търга.

Мотивите на изпълнителния директор на агенцията

са, че на 15 декември 1999 г. холдингът е изтеглил направения депозит от 1.85 млн. лв. за участие в търга за ПЧБ, който се проведе пет дни по-рано. Фирмата е направила това, тъй като веднага след търга синдиците обявиха държавата за победител. На 17 януари 2000 г. СГС отхвърли предложението на синдиците да прехвърли на държавата активите и имуществените права на банката, но Йорсет Холдингс (България), според Раков, не е възстановил депозита си. Той смята, че с изтеглянето на депозита холдингът се е отказал от участието си в търга и губи правото да бъде купувач на банката. Раков настоява също, че след като съдът е отхвърлил държавата като купувач, синдиците е трябвало да обявят търга за нестанал и да дадат право на държавата, като първостепенен кредитор, да поиска от съда активите на ПЧБ да й бъдат прехвърлени.


Дори да се приеме, че изтеглянето на депозита на Йорсет Холдингс (България) за участие в търга е порок, който може да се смята за отстранен, след като холдингът е внесъл предложената цена, трябва да се има предвид, че сумата, която той е трябвало да заплати, е максимално предложената от него - 18.7 млн. лв., а не 14.82 млн. лв., твърди Александър Раков.


Вестник БАНКЕРЪ обаче научи, че Йорсет Холдингс (България), изглежда, е оттеглил по-високите си наддавателни предложения на търга и е оставил като валидно само това за 14.82 млн. лева.

Последната съдебна битка за ПЧБ

тепърва предстои и тя ще е доста ожесточена. Юристи смятат, че шансовете на държавата да я спечели не са много големи. Според тях окончателният изход ще стане известен вероятно едва през септември - след като приключи лятната ваканция на съдилищата. През този период синдиците на ПЧБ обаче ще имат разходи. Съдия Иванов е разрешил за целта да се ползват парите, платени от Йорсет Холдингс (България). Ако ПЧБ стане собственост на холдинга, въпросните 14.82 млн. лв. трябва да влязат в бюджета. Но ако съдебните спорове се проточат, тези пари могат да се стопят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във