Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНВЕСТИТОРИТЕ ГУБЯТ ДОВЕРИЕ В АНТИБИОТИК-РАЗГРАД


Изявленията на изпълнителния директор на Агенцията
за приватизация Захари Желязков, че до края на годината Антибиотик
- Разград, ще има частен мажоритарен собственик, на практика с
нищо не повлияха на борсовите котировки. Нещо повече, портфейлните
инвеститори са на път да изключат дружеството от списъка на сините
чипове. В средата на миналата седмица акциите на Антибиотик
- Разград, се търгуваха на БФБ на нива около 13 хил. лв. на акция.
След тези сделки обаче търсенето на акции достигна 10 хил. лв.
на брой. Спадът в цените спрямо края на август 1998 г. е около
50 процента. До известна степен той се дължи на общата криза на
фондовия пазар, но е значително по-голям, отколкото при други
водещи фармацевтични дружества като Биовет - Пещера,
и Софарма. Както е известно, Агенцията за приватизация
класира като кандидат-купувач на 51% от капитала на Антибиотик
търговската фирма Балканфарма. Нейните собственици
пък заявиха, че на практика сделката ще бъде финансирана от Дойче
Банк. Това ще стане като Балканфарма се преобразува
в акционерно дружество и немската банка запише 99% от увеличения
капитал. До този момент обаче няма официално потвърждение, че
тя е поела ангажименти към българския си партньор. Все пак Балканфарма
представи в Агенцията за приватизация меморандум за разбирателство
с Дойче банк, в който са изложени правата и задълженията на двете
страни. Петър Терзиев, който е съдружник и водещ мениджър в Балканфарма,
упорито отказва контакти с журналисти. Така че информация за това,
каква ще бъде инвестиционната и иновационна политика на евентуалния
нов собственик, просто липсва. Служители на АП твърдят, че изчакват
крайния срок, който изтича на 29 декември и през който кандидат-купувачът
трябва да представи потвърждението за външно финансиране и проектодоговора
за покупка на мажоритарния дял от предприятието.


Друга причина за срива в цените на Антибиотик
е голямата зависимост на предприятието от руския пазар. Не е тайна,
че в разгара на валутната криза в Русия през лятото на тази година
повечето руски партньори на българските фармацевтични предприятия
на практика замразиха търговските си договори с тях.


Безспорно Антибиотик все още има значителен
инвестиционен потенциал. Предприятието приключи 1997 г. с чиста
печалба от 6.3 млн. щ. долара, реализирана на базата на продажби
от 29.5 млн. щ. долара. Трябва да се отбележи, че през същия период
дружеството не е ползвало оборотни кредити и е в състояние да
покрие дългосрочните си задължения. Към 31 декември 1997 г. те
са около 7 млн. щ. долара. Платените лихви по тези задължения
за същия период са 112 хил. щ. долара. За сравнение - брутната
печалба за 1997 г. (преди отчисляване на лихви) е 11 млн. щ. долара.


Ако Антибиотик успее да запази позициите
си на руския пазар и отбележи ръст на продажбите от 2-3% през
следващите няколко години, оценката на една акция по метода на
паричните потоци би била около 18 хил. лева. И то при условие,
че предприятието реинвестира около 1 млн. долара годишно в нови
технологии.


Друг интересен за инвеститорите факт е, че счетоводната
стойност на една акция към края на 1997 г. е 21 500 лева. Мечтите
на акционерите за значително покачване на цените на книжата на
Антибиотик обаче ще се сбъднат само при условие, че
там влезе стабилен мажоритарен собственик. Производствената листа
на предприятието се нуждае от сериозно обновление, а това изисква
значителни инвестиции, включително и за закупуване на лицензи
от водещи западни фармацевтични компании. В противен случай може
да се очаква постепенен спад на продажбите както на руския, така
и на българския пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във