Банкеръ Daily

Общество и политика

Инвестират се 114 млн. лв. за защита на населението от наводнения и свлачища

С цел пълно усвояване на средства Министерският съвет разреши на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата. От началото на програмния период са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.

В сектор "Води" са сключени общо 41 договора за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. Със средствата по програмата ще бъдат построени или реконструирани 28 пречиствателни станции за отпадни води. Вече новопостроени и въведени в експлоатация са пет такива – в общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен.

В средата на юни беше подписан и най-мащабният договор за воден проект за област Бургас, като общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв., от които оперативната програма осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 323,7 млн. лв. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

Към момента по програмата се изпълняват общо 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв.

По приоритетна ос "Отпадъци" вече сключените договори са 79 с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези средства се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона годишно. 

По направление "Натура 2000 и биоразнообразие" са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които са осигурени безвъзмездно 615 млн. лв.  

ОП "Околна среда" инвестира и в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Към момента по това направление са сключени общо 16 договора на стойност 114,4 млн. лв. Най-мащабен е проектът за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време на стойност 39 млн. лв.

Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър – Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. За укрепване на свлачища и превантивна дейност се изпълняват 9 проекта на стойност 33 млн. лв. С успешното им изпълнение ще се опазят живота и здравето на 26 300 жители в райони със свлачища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във