Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ РИСК В БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕМЛИВ

Павел Мназаканов, председател на надзорния съвет на застрахователна компания Юпитер, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Мназаканов, какво привлече Гарант- Виена, да инвестира в България?


- Ние смятаме, че и сега, и в бъдеще външноикономическите връзки между Русия и България ще имат голямо значение, независимо от това каква ще бъде политическата обстановка. Затова ние избрахме България за създаване на нашата нова структура. Всяка застрахователна компания трябва да съпровожда своите клиенти във всички страни, където те отиват. А напоследък в България дойдоха много руски фирми. Ако нашият клиент отиде някъде, и ние не го обслужваме, ще го обслужва някой друг.


Смятате ли, че рискът да се прави бизнес в България е висок?


- Риск има навсякъде в Централна и Източна Европа. За мен рискът в България е приемлив. Не бих казал, че инвестиционният климат е най-благоприятният в региона, но е достатъчно добър, за да създаде условия за сериозни инвестиции. Основните предпоставки да се прави бизнес вече са създадени. Разбира се, идеални условия няма никъде по света. Ако българска компания се опита да създаде предприятие някъде в Западна Европа, то на нея няма да и е по-лесно. И въпреки че там всичко е много добре регулирано, количеството на бюрократичните пречки не е по-малко, отколкото тук. Инвеститорът обръща внимание основно на това, дали може да печели и дали спечелените пари могат да запазват стойността си, т.е. да имат поне същата покупателна способност.


В каква посока ще бъде насочена дейността на застрахователна компания Юпитер?


- В нашия случай застраховането защитава и облекчава развитието на външноикономическите връзки. Представете си, че карате товари в Русия - знаете каква беше ситуацията донеотдавна - имаше грабежи. А западните компании отказваха да застраховат сделки, защото товарите изчезваха. Да се застрахова в добри времена е лесно - трудно е в трудни времена. Нашата работа е да спомагаме за развитието на търговията - обмяната на стоки, пари, идеи, хора.


Може ли да се възстанови, според вас, търговският обмен между България и Русия на нивата му отпреди промените?


- Определено да, защото структурата на търговията беше взаимнодопълваща се. След промените всички станаха самостоятелни, всички започнаха да правят това, което искат, затова всички купуват оттам, откъдето им харесва. Така и трябва да бъде. Нека обаче вземем за пример българското вино, което е с много добро качество. Търсенето му в Русия е много голямо. Същото може да се каже и за тютюна - България е един от основните производители на ориенталски сортове заедно с Турция и Гърция. Защо трябва да заменяме българските стоки, ако те са по-добри и по-евтини? След известно време всичко ще се върне в някаква степен там, където е било - това е закономерност. Останалото са емоции, които за кратък период нарушават закономерностите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във