Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНСПЕКТОРИ ПРОВЕРЯВАТ МОБ СВЕТИ НИКОЛА

Осем инспектори на управление Банков надзор започнаха в края на миналата седмица проверка на операциите на МОБ Свети Никола и на нейния капитал. Вестник БАНКЕРЪ се поинтересува от подуправителката на БНБ Емилия Миланова за причините, предизвикали интереса на надзора към тази банка.


В МОБ Свети Никола има сериозни противоречия между част от надзорния и управителния съвет на банката, които безспорно се отразяват на нормалната й дейност. Във функционирането на разплащателната система се появиха проблеми, част от които са резултат от противоречията между акционерите и мениджмънта на банката. За пълното изясняване на ситуацията в петък (16 януари) назначих инспекция на управление Банков надзор в централата на МОБ Свети Никола и във варненския й клон, където са основните проблеми. В същото време изпратих писмено предупреждение до членовете на управителния и надзорния съвет на банката и очаквам споразумение между тях за възстановяване на нормалната дейност на банката и разрешаване на възникналите противоречия.


Като подуправител на БНБ и ръководител на управление Банков надзор ще спазя закона и ще направя всичко възможно за запазване на интересите на вложителите, на клиентите и на всички акционери на банката.


Според мен не е нормално основни акционери на МОБ Свети Никола да се опитват да предизвикат нейната неплатежоспособност. Разчитам на сериозно обсъждане на ситуацията и на разум, за да бъде запазена банковата институция.


Емилия Миланова допълни още, че към МОБ Свети Никола има проявен интерес от няколко фирми, които са готови да участват в увеличението на капитала й. На 16 януари г-жа Миланова е получила писмо от холдинга Хеджър, който е заявил, че до края на тази седмица ще привлече чуждестранни клиенти за участие в капитала на МОБ Свети Никола. Според г-жа Миланова е разумно да се даде възможност за участие в капитала на банката на всички фирми, които искат да закупят акции от нея и които отговарят на изискванията на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във