Банкеръ Daily

Общество и политика

Иновативните български училища вече са 504

За поредна година нараства броят на иновативните училища в страната. Днес правителството одобри списък с 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Най-много – 91, са иновативните училища в София-град. На второ и трето място се нареждат областите Бургас – 51, Пловдив – 44. Най-малко са в Силистра и Монтана.

През 2019/2020 година в списъка попаднаха общо 395 учебни институции, а през учебната 2018/2019 училищата с иновативен статут бяха 290.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Миналата седмица бяха одобрени допълнителни трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, именно тази програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика.

Със средствата ще се изграждат учебни центрове, в които пространствата ще бъдат оборудвани с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на СТЕМ-науките. Освен в образователната среда, ще се инвестира и в създаване на учебно съдържание, въвеждане на иновативни методи на преподаване, организация и управление на училищните процеси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във