Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНЖ. АСЕН МИЛАНОВ, ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЯМБОЛЕН:

Предприятията, които
успяха да оживеят в трудните условия на финансовата изолация,
доказаха, че имат необходимия капацитет за една нормална работа.
Ето защо според мен е крайно време действително да се помисли
за нормализирането на дейността им, за да могат и те да боравят
с всички атрибути на съвременния капиталов пазар.


Разбирам, че в приоритетите
на всяко правителство е изпълнението на Закона за държавния бюджет.
Не може обаче една държава, която държи на своите предприятия,
да ги облага с данък печалба на миналогодишна база. Първото тримесечие
на 1997 г. беше най-аномалното през последните десет години. Тогава
доларът пролази от 480 до 3000 лв. и се върна обратно
до 1800 лева. Така само за февруари, при оборот 3.5 млрд. лв.,
Ямболен реализира 2.1 млрд. лв. печалба.


Дружеството многократно
се е изплатило на сегашния си собственик. И ако някой мисли за
бъдещето на предприятието и за хората, които работят в него, трябва
да направи една много прецизна преценка за парите, които иска
да вкара в бюджета от приватизация му. Преценка, след която в
новия собственик да останат достатъчно средства за обновяването
на Ямболен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във