Банкеръ Daily

Общество и политика

Инициативата „Европейска столица на културата 2019“ повишила тройно интереса към Пловдив

Какъв бе резултатът от мащабната проява – „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“? За да се отчете за свършената работа Фондация „Пловдив 2019“ представи доклад с обем от 58 страници, озаглавен „Окончателен мониторингов доклад“. В него има отделна глава за социалната и културната интеграция на маргинализираните групи, в която е отчетено, че „все пак е налице устойчива група от българския етнос (1/5 до 1/4), за която е приемливо да отиде в ромски квартал с цел посещение на културно събитие“. Припомняме, че мотото на „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“ бе „Заедно/ Together“.

Авторите на доклада, поясняват, че мониторингът представлява серия от изследвания, които са задължителни за всяка държава, избрана за европейска столица на културата. Индикаторите са съобразени с критериите и показателите за оценка на всеки град, който кандидатства за престижната титла.

За това например в доклада е отчетено, че е било прекалено амбициозно да се очаква, че инициативата ще промени фундаментални личностни нагласи, а по-конкретно ще повиши толерантността и приемането на уязвими групи.

Организацията, извършила серията от изследвания, е фирмата с консултантска дейност, управление на проекти и социологически изследвания - Аналитично консултативна група Ей Си Джи ООД.

Периодът на изследванията е от 2015 г. до 2019 г., като се измерва икономическият ефект, интересът към културата и имиджовото покритие на инициативата, както в самия Пловдив, така и в държавата.

Във връзка с икономическите ефекти и туризма е отчетено:

Регистрираните предприятия в сектор „Култура, спорт и  развлечения“ в Пловдив са се увеличили с 25%, а броят на заетите в тях е нараснал с 16 процента.

Пълнолетните граждани на страната, които са посетили поне едно събитие от програмата на „Пловдив 2019“,  са 1 215 696 души.

 Един посетител средно е похарчил по 175 лева при пребиваването си в европейската столица на културата.

Приходите от посетителите от страната за културни събития в последните две години възлизат на около 400 млн. лева, а приходите  от  пловдивчаните се оценяват на 27 639 828 лева.

Три пъти са се увеличили посетителите от страната, които са отишли в Пловдив специално за посещение на  културно събитие или обект (за сравнение те са 10.7% през 2015 г. и 38.6% през 2019 година).

Пловдивчани, които често посещават културни събития, също са се увеличили – като от 28% през 2017 г. са станали 40% през 2018 г. и са достигнали 44% през 2019 година. В същото време 60% от пловдивчани твърдят, че са посетили поне едно културно събитие в рамките на инициативата „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“.

Увеличението на чуждестранните туристи е с 27%  (по данни на НСИ за големите места за настаняване), като близо половината от тях са граждани на Европейския съюз. Нощувките бележат устойчив ръст от близо 18%, но приходите от тях са се увеличили с 9%, като са достигнали до 29 млн. лева по данни от Националния статистически институт.

Най-посещавани събития са били концертите, музикалните събития и фестивали, следвани от театралните събития, изложбите, събитията в Капана. При анкетиране на 3632 посетители на културни събития близо 2000 от тях (55%) са изразили силна удовлетвореност от съдържанието му.

По отношение на имиджа и иденичността е регистрирано, че през 2019 г. 85% от пълнолетното население на страната вече са знаели, че Пловдив е избран за европейска столица на културата (за сравнение - през 2017 г. само 57% у нас са има представа за бъдещата инициатива).

По критерия „имидж и идентичност“ е регистрирано още, че през 2019 г. в рамките на инициативата е имало 80 събития с международно участие, като за сравнение през 2017 г. подобен тип прояви са били двадесет. Над 130 са били преките партньорства с творчески организации и артисти от Европа, с които „Пловдив 2019“ е работил, за да изпълни критерия инициативата да има европейско измерение.

Освен това през 2019 г. 43.3% от пловдивчани са обявили, че се определят като граждани на Европа, като две години по-рано техният брой е бил с 10% по-малко.

Прави впечатление, че на въпроса „Какво от инициативата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, бихте искали да продължи и през следващите години? Въпрос, на който отговорът свободно се е формулирал от жителите на Пловдив, най-високият процент – 23.3% са отговорили много общо – „да има много културни събития, да остане толкова активен културният живот“. А по-конкретните отговори гласят: да продължат „фестивалите и работилниците в Капана“ (12.3% от анкетираните), следвани от „Откритите сцени“ – 9.2%, „Нощта на музеите“ – 8.7%;  „Многообразието от театрални и оперни постановки“ – 6.3%; „Многообразието от фестивали“ – 5.3%; Opera Open – 4.9 процента. Едва след това са поставени „гостуващите творци и изпълнители от цял свят“ – посочени от 3.9% от анкетираните. Само 0.5% от тях са признали, че биха искали финансирането на проекти за културата да продължи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във